17 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Резерви підвищення мотиваційного механізмиу оплати праці№ роботи: 129
розділ: Економіка підприємства
тип: Курсова робота
об'єм: 36
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи мотиваційного механізму оплати праці
1.1. Заробітна плата як економічна категорія
1.2. Роль заробітної плати як методу стимулювання праці робітників підприємства
Розділ 2. Аналіз мотиваційного механізму заробітної плати на прикладі ВАТ „Укрелектроапарат”
2.1. Аналіз використання трудових ресурсів
2.2 . Аналіз показників продуктивності праці та фонду оплати праці
2.3. Аналіз стимулювання праці на ВАТ “Укрелектроапарат”
Розділ 3. Соціально-економічна ефективність переведення робітників на інтегральну систему оплати праці
Висновки
Список використаної літератури
Додатки


Для забезпечення прагнення робітників до високих економічних результатів своєї діяльності, необхідно комплексне удосконалення всіх елементів механізму регулювання оплати праці.
Однак для створення високої зацікавленості робітників у досягненні найвищих результатів своєї праці цього зовсім недостатньо. У зв’язку з цим пропонуються додаткові заходи щодо стимулювання праці робітників та формування високої мотивації в їх трудовій діяльності.
По-перше, пропонується змінити існуючі підходи до встановлення норм праці, що дозволило б захистити робітників від необґрунтованого “зрізання“ норм часу і розцінок та забезпечити їх відносну стабільність.
Як правило, у практичній діяльності підприємств підставою для перегляду норм праці, а отже, і відрядних розцінок, нерідко є високий відсоток їх виконання. У цьому випадку вважається, що в дослідженнях та розрахунках допущені помилки, внаслідок чого норми вийшли недостатньо напруженими, і робітники легко, не додаючи особливих зусиль, перевиконують їх та одержують “незароблені” гроші. У значній мірі цьому сприяє невпевненість фахівців з нормування праці у правильності встановлених норм праці, а саме у відповідності їх необхідним витратам праці.
По-друге, пропонується здійснювати не часткове в окремих виробничих цехах або на окремих робочих місцях та ділянках, а повномасштабне впровадження мікроелементних норм праці по всьому технологічному циклу і на всіх стадіях виробничого процесу при стовідсотковому охопленні робітників.
По-третє, з метою стимулювання робітників до прийняття на себе наднормативного трудового навантаження пропонується ввести надбавки до тарифних ставок.
Як відомо, виконання встановленої норми праці є обов’язковим для всіх робітників, незалежно від того, хто її буде виконувати. У зв’язку з цим роботодавець вправі вимагати від кожного робітника безумовного виконання норми праці. А у випадку її систематичного невиконання вживати всіх заходів, включаючи звільнення робітника як не виконуючого свої зобов’язання.
Таким чином, преміювання як форма стимулювання високопродуктивної праці не сприяє найбільш повному розкриттю здібностей робітників та досягненню кожним з них своїх найвищих результатів праці.
Для створення високої мотивації у трудовій діяльності пропонується перейти від стимулювання праці взагалі, націленого на досягнення невизначеного кінцевого результату, до стимулювання заздалегідь встановленого для кожного робітника результату праці, який той повинен систематично досягати, виходячи зі своїх здібностей до праці та наявних виробничих можливостей за даних організаційно-технічних умов виробництва.
По-четверте, пропонується кардинально підвищити величину тарифних ставок до рівня, що забезпечує нормальне відтворення робочої сили робітників та утримання членів їх родини.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.