21 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Еластичність попиту за ціною та її фактори. Цінова еластичність№ роботи: 1287
розділ: Мікроекономіка
тип: Контрольна робота
об'єм: 15
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

25. Еластичність попиту за ціною та її фактори. Цінова еластичність.
132. Проблема невизначеності та ймовірності у ринковому механізмі. Невизначеність і ризик.
23. Задача
В таблиці наведено дані які характеризують ситуацію
Ціна, пенси Обсяг попиту, млн.. банок Обсяг пропозиції млн. банок
8
16
24
32
40 70
60
50
40
30 10
30
50
70
90

Використ овуючи їх
а) побудувати графіки попиту та пропозиції;
б) визначити яка ситуація виникне на ринку, коли цін аза банку дорівнюватиме 8 пенсів.
в) визначити, що буде характерне для ринку – надлишок чи дефіцит, якщо ціна за банку буде 40 пенсів
г) визначити, якими будуть рівноважні ціна і обсяг виробництва якщо зростання доходів споживачів підвищило споживання на 15 млн. банок при будь-якому рівні цін.

106. Задача
У конкурентній фірмі у довгостроковому періоді умовами рівноваги є
а) VC=MR=AC=P
б) AR=MR>P
в) P=AC=MC
г) MR=P-MC
д) MC=AVC
е) TR=MR=AC=P

Список використаної літератури
   
Список літератури

1. Грешников Г. Микроэкономика. К. 1996.
2. Дробот І. О., Даниленко Н. Б., Стецюк П. І Мікроекономіка. К. 2002
3. Економічна теорія: Макро- та мікроекономіка. Навчальний посібник.
4. Задоя А.О. Мікроекономіка: Курс лекцій К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. — 176 с
5. Лесовицкий В. Н. Микроэкономика. К. 1997.
6. Лісовий А.В. Мікроекономіка: Курс лекцій. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2002. – 200 c.
7. Мікроекономіка: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – 2-ге вид. перероб. і доп. - К.: Знання, 2008.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.