21 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Закон граничної корисності. Перший та другий закон Госсена№ роботи: 1286
розділ: Мікроекономіка
тип: Контрольна робота
об'єм: 13
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

36. Закон граничної корисності. Перший та другий закон Госсена...................3
1 43. Ринок праці в умовах недосконалої конкуренції. Попит на ринку праці......................... .............................. .............................. .............................. ......8
Задача 95………………………………………………………………………… .10

P Q TR TC FC VC AFC AVC MC
1000 500 5.5 5.0

Заповнити таблицю розрахувавши відсутні показники. Зробити висновки, чи повинна фірма
а) збільшити випуск продукції
б) зменшити випуск продукції
в) закритися

Задача 12………………………………………………………………………… .11
В набір споживача входить два види товарів: пиво та банани. Загальна корисність характеризується такими даними:
Кількість бакалів пива, шт. 1 2 3 4 5 6
Загальна корисність, од 10 18 24 28 31 33
Кількість бананів, шт. 10 20 30 40 50 60
Загальна корисність, од. 7 13 18 22 25 27

Ціна одного бокала пива – 10 дол., одного банана – 50 центів.
Загальний доход споживача складає 25 доларів. Яку кількість бокалів пива і бананів купить раціональний споживач у стані рівноваги.

Список використаної літератури.................... .............................. ........................13
   
Список літератури

1. Будаговська С. Мікроекономіка К. 2001.
2. Гальперин. В. М. Микроэкономика. М. 1996
3. Горошко М. Ф., Кулішов В. В.Мікроекономіка. Навчальний посібник.ю К. 2001.
4. Задоя А.О. Мікроекономіка: Курс лекцій К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. — 176 с
5. Мікроекономіка /За ред.З.Ватаманюка, С.Панчишина.- Львів: Інтереко, 1998.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.