24 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Визначення методів розрахунку лімітів№ роботи: 1284
розділ: Фінанси
тип: Контрольна робота
об'єм: 14
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ......3
1. Визначення методів розрахунку лімітів....................... .............................. .......4
2. Бюджет прямих витрат на оплату праці......................... .............................. .....7
Висновки.............. .............................. .............................. .............................. ........13
Список використаних джерел........................ .............................. ........................14
   
Список літератури

1. Кузьмін О.Є., Удосконалення бюджетування на промислових підприємствах // Вісник Академії економічних наук України. - 2002. - №2. - С. 46-51.
2. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Бюджетне планування в організації // Вісник Академії економічних наук України. – 2004. - №1 (5). – С. 53-60.
3. Мельник О.Г. Методи бюджетного планування // Фінанси України. – 2003. - №12 (97). – С. 37 – 46.
4. Мельник О.Г. Бюджетування як елемент процесу управління підприємством // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. Вісник НУ “ЛП”. – Львів: Видавництво НУ “ЛП”, 2003. – №478. – С. 31 – 38.
5. Мельник О.Г. Класифікація та призначення бюджетів підприємства // Проблеми економіки та управління. Вісник НУ “ЛП”. – Львів: Видавництво НУ “ЛП”, 2003. – № 484. – С. 312-319.
6. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. - М.: Дело, 1992. - 702 с.
7. Хміль Ф. І. . Менеджмент. - К.: Вища Школа, 1995.
8. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств: Навч.посібник. Вид. 2-ге, доповннено і перероблено. Луцьк: Ред.- вид. від. “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2001. – 456с.
9. Смоленюк П.С. Фінансовий аналіз (навчальний посібник): - Хмельницький, НВП „Евріка” ТОВ, 2002.- 244с.
10. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. Навч. посіб-к. – Київ: КНЕУ, 2003.- 554с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.