19 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Форми фінансової структури підприємства№ роботи: 1283
розділ: Фінанси
тип: Контрольна робота
об'єм: 17
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..........3
1. Форми фінансової структури підприємства.................. .............................. .........4
2. Особливості бюджетного процесу у виробництві................... .............................8
Висновки.................... .............................. .............................. .............................. ......16
Список використаної літератури.................... .............................. ............................17
   
Список літератури

1. Карпов Т.П. Управленческий учет: [учебник ]. Карпов Т.П. – М.: ЮНИТИ, 2001. – 350 с.
2. Панков В.А. Контролінг і бюджетування фінансово-господарської діяльності підприємства: [навч. посібник]. Панков В.А. Єлецьких С.Я., Михайличенко Н.М.— К.: Центр учбової літератури, 2007. — 312 с.
3. Харко А.Ю. Бюджетування у процесі управління фінансовою діяльністю підприємства / А.Ю. Харко // Фінанси України. – 2001. – № 9. – С. 82 – 91.
4. Фінанси підприємств: [підручник / кер. авт. кол. і наук. ред. А.М. Поддєрьогін]. – К,: КНЕУ, 2002. – 560 с.
5. Кузьмін О.Є. Бюджетування на підприємстві: [навч. посібник]. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. – К.: Кондор, 2008. – 312 с.
6. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: [навч. посібник]. Терещенко О.О. — К.: КНЕУ, 2003. — 554 с.
8. Дронченко О.Б. Принципы эффективного бюджетирования / Дронченко О.Б. // Финансовый директор. – 2002. – № 5. – С. 18 – 25.
9. Контроллинг в бизнесе. Методологические и практические основы построения контроллинга в организациях / А.М. Карминский, Н.И. Оленев, А.Г. Примак, С.Г. Фалько. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 256 с.
10. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Бюджетне планування в організації // Вісник Академії економічних наук України. – 2004. - №1 (5). – С. 53-60.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.