20 . 06 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Управління збутовою діяльністю підприємства№ роботи: 128
розділ: Економіка підприємства
тип: Курсова робота
об'єм: 36 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ………………………………………………………………… ……………3
1. Управління збутовою діяльністю підприємства……………………………..5
1. 1. Суть та значення збутової діяльності…………………………………….…5
1 .2. Витрати на збут та ефективність їх використання………………………..10
2. Аналіз збутової діяльності на прикладі ВАТ «Пригма-Прес»……………..12
2.1. Аналіз обсягу та складу виручки від реалізації продукції……………….12
2.2. Аналіз динаміки та структури витрат на збут…………………………….21
2.3. Аналіз ефективності витрат на збут……………………………………….27
Виснов ки та пропозиції…….…………………………………………… …....…29
Список використаних джерел………………………………………………..…34

Додатки………………………………………………………… ………………...36
   
Список літератури

1. Бойчук В. Г. Економіка підприємства. -Л., 2004.
2. Економіка виробничого підприємництва / За редакцією Й. М. Петровича.-Л., 2001.
3. Економіка підприємства: Підручник. / За редекцією С. Ф Покропивного.-К., 2001.
4. Экономика предприятия / Под ред. Волкова.-М., 1997.
5. Економіка підприємства: Підручник. / За редекцією С. Ф Покропивного.-К., 2003.
6. Ф. Котлер. Основы маркетинга. – М.: Дело и сервис, 1991.
7. Варковенко І. І. Маркетинг. - К.: Вища школа, 1998.
8. Ассель В. Маркетинг: принципы и стратегия. – М.: Дело и сервис, 1999.
9. Кардаш О. Л. Маркетингова товарна політика. – К.: КНЕУ, 1999. – 204 с.
10. Азоев Г.Л, Конкуренция: анализ, стратегия и практика. - М.: Центр экономики и маркетинга, 1996
11. Васильев В.С, Конкурентоспособность продукции//СТИН, № 10, 1992г
12. Герчикова И. Маркетинг и международное коммерческое дело.-М.: Внешториздат, 1990.
13. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. посібник, - К.: Знання-Прес, 2000. – 207 с.
14. Абрютина М. С. Экономический анализ торговой деятельности. – М.: Дело и сервис, 2000.
15. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. – М.: Финансы и статистика, 1998.
16. Житна И.П., Несреба А.М. Экономический анализ хозяйственной деятельности предприятий. М.: 1992 г.
17. Каракоз И.И. Экономический анализ работы предприятий и объединений. К.: Вища школа, 1998 г.
18. Мних В.Є., Ференц І.Д. Економічний аналіз. – Львів: Армія України, 2000. – 144 с.
19. Каракоз И.И., Самборский В.И. Теория экономического анализа. К.: Вища школа, 1999 г.
20. Бутинець Ф.Ф., Мних Є.В., Олійник О.В. Економічний аналіз. Практикум: Навч. посібник, - Житомир: ЖІТІ, 2000,
21. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. Навч. посібник. – К.: "Знання" КОО, 2000, - 378 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.