18 . 07 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Короткострокова крива пропозиції конкурентної фірми, її фактори та цінова еластичність пропозиції№ роботи: 1276
розділ: Мікроекономіка
тип: Контрольна робота
об'єм: 19
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

№ 53. Короткострокова крива пропозиції конкурентної фірми, її фактори та цінова еластичність пропозиції.................... .............................. .............................. .3
№ 160. Поняття витрат на реалізацію. Витрати реалізації і прибуток монопольно-конкурентної фірми......................... .............................. ........................9
Зад ача № 78............................ .............................. .............................. ........................15
В таблиці наведені дані про затрати праці, капіталу і випуск продажу:
технологія L (затрати праці) K (затрати капіталу) Q (випуск продукту)
А 40 20 200
Б 60 30 400
В 120 90 800
Г 180 135 880
Необхідно:
а) визначити характер економії від масштабу при переході від А до Б, від Б до В, від В до Г;
б) намалювати карту ізоквант;
в) визначити, як можна охарактеризувати віддачу використаних ресурсів.

Задача № 148........................... .............................. .............................. .......................17
Яко ю є сьогоднішня дисконтна цінність 20дол., які будуть отримані:
а) через 4 роки при ставці 11%;
б) через 8 років при ставці 7%.

Список використаних джерел........................ .............................. ............................19
   
Список літератури

1. Будаговська С. Мікроекономіка К. 2001.
2. Гальперин. В. М. Микроэкономика. М. 1996
3. Горошко М. Ф., Кулішов В. В.Мікроекономіка. Навчальний посібник.ю К. 2001.
4. Грешников Г. Микроэкономика. К. 1996.
5. Дробот І. О., Даниленко Н. Б., Стецюк П. І Мікроекономіка. К. 2002
6. Економічна теорія: Макро- та мікроекономіка. Навчальний посібник.
7. Задоя А.О. Мікроекономіка: Курс лекцій К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. — 176 с
8. Лесовицкий В. Н. Микроэкономика. К. 1997.
9. Лісовий А.В. Мікроекономіка: Курс лекцій. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2002. – 200 c.
10. Макконнелл Кемпбелл Р., Брю Стенлі Л. Мікроекономіка / Пер. з англ. С.Панчишина та О.Ватаманюка.- Львів: Просвіта, 1999.- 649 с
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.