18 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Короткострокові криві витрат виробництва№ роботи: 1275
розділ: Мікроекономіка
тип: Контрольна робота
об'єм: 22
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

47. Короткострокові криві витрат виробництва
1. Витрати у короткотерміновому періоді
2. Крива сукупних витрат
3. Графічне зображення середніх та граничних витрат
126. Ефективність інвестицій
1. Традиційний метод розрахунку показників ефективності.
2. Метод власного капіталу
3. Порівняння підходів.
Задача 12.
В набір споживача входить два види товарів: пиво та банани. Загальна корисність характеризується такими даними:
Кількість бакалів пива, шт. 1 2 3 4 5 6
Загальна корисність, од 10 18 24 28 31 33
Кількість бананів, шт. 10 20 30 40 50 60
Загальна корисність, од. 7 13 18 22 25 27

Ціна одного бокала пива – 10 дол., одного банана – 50 центів.
Загальний доход споживача складає 25 доларів. Яку кількість бокалів пива і бананів купить раціональний споживач у стані рівноваги.

Задача 81
Задача 81
Виробнича сітка фірми має вигляд:
L/K 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
10 5 10 15 25 27 30 32 35 38 40 42 44 45
20 10 15 20 30 32 35 38 40 43 45 47 49 50
30 15 20 25 35 38 40 43 45 48 50 70 90 100
40 20 25 30 40 43 45 48 50 75 100 120 140 150
50 25 30 35 45 48 50 75 100 125 150 170 190 200
60 30 35 40 50 75 100 125 150 175 200 220 240 250
70 35 40 45 70 100 150 175 200 225 250 270 290 300
80 40 45 50 100 150 200 225 250 275 300
90 45 50 100 150 200 250 275 300
100 50 100 150 200 250 300
110 100 150 200 250 300
120 150 200 250 300
130 200 250 300

Використовуючи сітку:
а) побудувати ізокванти для обсягів виробництва в 50, 100, 150, 200, 300 одиниць;
б) визначити, який вигляд матиме виробнича функція при використанні 40 машино-годин. Знайти, сукупний, середній і граничний продукт праці;
в) визначити обсяг виробництва при використанні 90 годин живої праці і 50 годин роботи машини; при подвоєнні затрат факторів. Який ефект зростання масштабів виробництва при цьому досягається?

Список використаної літератури
   
Список літератури

1. Будаговська С. Мікроекономіка К. 2001.
2. Гальперин. В. М. Микроэкономика. М. 1996
3. Горошко М. Ф., Кулішов В. В.Мікроекономіка. Навчальний посібник.ю К. 2001.
4. Задоя А.О. Мікроекономіка: Курс лекцій К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. — 176 с
5. Мікроекономіка /За ред.З.Ватаманюка, С.Панчишина.- Львів: Інтереко, 1998.
6. Губський Б.В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. - К.: Вища школа, 1998.-350 с.
7. Данілов О. Д. Інвестування. - К.: Знання, 2002. - 128 с.
8. Козик В. В. Оцінка ефективності інвестиційних проектів // Фінанси України. - 2004. - № 2. - С. 59-71.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.