11 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Зміни масштабів виробництва№ роботи: 1274
розділ: Мікроекономіка
тип: Контрольна робота
об'єм: 16
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

44. Зміни масштабів виробництва
151. Взаємозамінюваність факторів виробництва. Зона субституції. Гранична норма технічного заміщення. Правила найменших витрат та максимізації прибутку
4. Задача
Доход споживача складає 20 дол. Бюджетне обмеження визначається за формулою: І=2Qх+Qу. Ціна на товар Y зросла в 2 рази. Визначити зміщення бюджетної лінії під впливом зміни ціни на товар Y.
87. Задача
Для виробництва 36 од. продукту фірма використовує 12 од. праці і 36 од. капіталу. Якою буде гранична продуктивність капіталу, якщо гранична продуктивність праці дорівнює 1,5 од. і ми маємо постійну економію від масштабів виробництва?
Список використаних джерел
   
Список літератури

1. Будаговська С. Мікроекономіка К. 2001.
2. Гальперин. В. М. Микроэкономика. М. 1996
3. Горошко М. Ф., Кулішов В. В.Мікроекономіка. Навчальний посібник.ю К. 2001.
4. Задоя А.О. Мікроекономіка: Курс лекцій К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. — 176 с
5. Мікроекономіка /За ред.З.Ватаманюка, С.Панчишина.- Львів: Інтереко, 1998.
6. Карагадова О.О., Черваньов Д.М. Мікроекономіка. Київ: Четверта хвиля, 1997,с.208.
7. Кириленко В.І. Мікроекономіка. Київ: Таксон, 1998, с.334.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.