18 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Виробнича функція та НТР№ роботи: 1273
розділ: Мікроекономіка
тип: Контрольна робота
об'єм: 16
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

39. Виробнича функція та НТР........................... .............................. .....................3
146. Ринок капіталу. Загальна характеристика................ .............................. ......8
9. Задача........................ .............................. .............................. .............................. 13
92. Задача........................ .............................. .............................. ............................14
Список використаної літератури.................... .............................. ........................16
   
Список літератури

1. Базилевич В., Лук”янов В.,Писаренко Н., Квіцинська Н. Мікроекономіка: опорний конспект лекцій. - К.: Четверта хвиля, 1998
2. Будаговська С. Мікроекономіка - К., 2001.
3. Гальперин. В. М. Микроэкономика. М. 1996
4. Гальчинський А.С., Єщенко П. С. Палкін Ю. І. Основи економічних знань: навчальний посібник. К., Вища школа, 1999 – 544с
5. Гребенников П.И., Леусский А.И., Тарасевич Л.С. Микроэкономика / Общ. ред. Л.С.Тарасевича.-СП..: Изд-во СПбУЭФ, 1996
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.