15 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Транскордонне співробітництво між Україною та Польщею№ роботи: 1268
розділ: Міжнародні економічні відносини
тип: Курсова робота
об'єм: 38
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..............4
1. Інституалізація транскордонного співробітництва між Україною та Польщею....................... .............................. .............................. .............................. ..........6
2. Розвиток транскордонного співробітництва в 1991-2004р.р.................. ..............18
3. Вплив вступу Польщі в ЄС на транскордонне співробітництво............... ...........29
Висновки....... .............................. .............................. .............................. .......................32
Вик ористані джерела інформації.................... .............................. .............................. .34
Додатки.................. .............................. .............................. .............................. ...............38
   
Список літератури

1. Декларація про принципи та основні напрями розвитку українсько-польських відносин // Україна на міжнародній арені: Зб. док. і матеріалів 1986–1990.– К., 1993.– С. 27–30.
2. Договір між Україною та Республікою Польща про правовий режим українсько-польського державного кордону, співробітництво та взаємну допомогу з прикордонних питань. Київ, 12.01.93 // МЗС.
3. Договір. Міжнародні договори Ф.. Код. 616_208.– С. 1.17.
4. Друге засідання ради єврорегіону “Буг” // Волинь.. 1996.– 21 трав.
5.Закон України "Про транскордонне співробітництво" (26.06.2004 р. № 1861-IV) // газ. "Голос України", 22 липня 2004р.
6. Закон України „Про транскордонне співробітництво” від 24.06.2004 № 1861 – IV,
7. Перше засідання українсько-польської міжурядової координаційної Ради з питань міжрегіонального співробітництва у Замості // Волинь.– 1996.– 1 лют.
8. Про відкриття пункту пропуску через державний кордон України з Республікою Польща “Рава-Руська” для міждержавного вантажного залізничного сполучення. Розпорядження КМ України від 1.06.1995 р. № 321, Київ // КМ. Розпорядження № 321-р.01.06.1995 Ф.– Код. 321-95-р.– К., 1995.– С.1.2.
9. Протокол намірів про співпрацю прикордонних воєводств РП і областей України (18.12.1991) // Архів МЗС України.– Оф., спр.6802, арк. 89.
10. Протокол переговорів між делегаціями Польщі та України по розробці проекту угоди про залізничне сполучення через Державний кордон. Варшава, 01.10.92 // МЗС. Протокол. Міжнародні договори Ф.–Код. 614_001.– К.,1992.– С. 1.3.
11. Стрільчук Л. Регіоналізація і транскордонне співробітництво: особливості та проблеми (на прикладі Волинської області): Зб. навч.-метод. матеріалів і наук. ст. іст. ф-ту.. Вип. 6.– Луцьк, 2001.– С. 154–158.
12. Угода між Урядом України та Урядом Республіки Польща про будівництво автодорожнього мосту через річку Західний Буг на українсько-польському державному кордоні в районі пункту пропуску Ягодин – Дорогуськ, Казіміж Дольний 22.01.98 р. // МЗС. Угода. Міжнародні договори Ф.–Код.616_100.– К., 1998.– С. 1–4.
13. Угода між Урядом України та Урядом Республіки Польща про залізничне сполучення через Державний кордон. Варшава, 18.06.93 // МЗС. Угода. Міжнародні договори Ф.– Код.616_002.– К., 1993.– С. 1.4.
14. Угода між Урядом України та Урядом Республіки Польща про передачу і прийом осіб через спільний Державний кордон.– К., 24.05.93 // МЗС. Угода. Міжнародні договори Ф.– Код. 616_015.– К., 1993.– С. 1.3.
15. Угода між Урядом України та Урядом Республіки Польща про пункти пропуску через Державний кордон. Варшава, 18.05.1992. // МЗС. Угода. Міжнародні договори Ф.– Код. 616_004.– К., 1993.– С. 1.3.
16. Угода між Урядом України та Урядом Республіки Польща про торгівлю та економічне співробітництво (01.10.91.) // МЗС. Угода. Міжнародні договори Ф.– Код. 616_019.– К., 1991.– С. 1.4.
17. Угода про співпрацю // Волинь.. 1992.– 2 лип.
18. Щерба Г.І., Регіональні аспекти розвитку транскордонного співробітництва України і Польщі [в:] зб. Проблеми розвитку соціологічної теорії. Соціальніпроцеси в Україні, Матер. Четвертої Всеукр. соціол. конф., К.: Ін-т соціології НАН України, САУ, 2004.
19. Щерба Г.І., Соціологічні дослідження проблем співробітництва України і Польщі [в:] зб.: Проблеми розвитку соціології на сучасному етапі, Матер. міжн. наук. прак. конф., К.: Ін-т соціології НАН України, САУ, 1994.
20. Щерба Г.І., Соціологічні дослідження розвитку українсько-польського транскордонного співробітництва, [в:] зб.: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Зб. наук. Праць, К.: Фенікс, 2007, Вип. 8.
21. Щерба Г.І., Стан міжетнічних стосунків у Львівському регіоні у світлі соціологічних досліджень [в:] зб.: Наук. зб. Укр. Вільного університету, Матер. конф. „Народ, нація, держава: укр. питання в європейському вимірі”, Мюнхен–Львів 1995.
22. Щерба Г.І., Україна – Польща: проблеми та перспективи регіонального співробітництва [в:] зб. Соціально-економічні та екологічні проблеми розвитку адміністративних районів, Наук. доп. між. наук.-практ. конф. (м. Тернопіль, 17-18 квітня 1997 р.), Ін-т регіональних досліджень НАН України, Львів 1997.
23. Долішній М.І., Регіональна політика на рубежі ХХ–ХХІ століть: нові пріоритети, К.: Наукова думка, 2006.
24. Еврорегион "Днепр" - проблемы развития и функционирования. Материалы международной конференции (Чернигов, 11 ноября 2003 г.). Чернигов, 2004. - 159 с.
25. Мікула Н., Міжтериторіальне та транскордонне співробітництво, Львів: Ін-трегіональних досліджень НАН України, 2004.
26. Афанасьєв Т. Польсько-українські економічні стосунки у 1991–1997 рр. // Україна і Польща в ХХ столітті: проблеми і перспективи взаємовідносин: Зб. наук. пр.– К., 2002.– С. 126–131.
27. Бабак О. І. Політика Польщі щодо України (кінець 1980-х – початок 1990-х): Автореф. дис. ... канд. іст. наук 07.00.02 / НАН України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського.– К, 2002.– 198 с.
28. Ебергард П. Результати суспільно-економічних перетворень у Польщі та Україні // Економіка України.– 1999.. № 4.– С. 80–86.
29. Єврорегіон Буг: Волинська область / За ред. Б. П. Клімчука, П. В. Луцишина, В. Й. Лажніка.– Луцьк, 1997.– 448 с. Кіндрат К., Трохимчук С., Українсько-польські стосунки на зламі тисячоліть, Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2002.
30. Колесник В. Волинь – Замость, Люблін, Холм: прикордонні контакти в 2-й половині ХХ століття // Україна – Польща: історія і сучасність: Зб. наук. статей і спогадів пам’яті П. М. Калениченка (1925.1983).. Ч. 2.– К., 2003.– С. 3–17.
31. Польша. Вопросы и ответы: Справ. / Общ. ред. и сост. В. А. Светлова.– М., 1991.– 192 с.
32. Сомова Є. З днем народження, “Єврорегіон Буг” // Волинь.. 1995.– 30 верес.
33. Студенніков І. Румунський шлях (перспективи розвитку ААР) // Український регіональний вісник. 2000. № 6. С. 4
35. www.rada.gov.ua (офіційний сайт Верховної Ради).
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.