20 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Службова недбалість. Склад злочину№ роботи: 1267
розділ: Кримінальне право України
тип: Контрольна робота
об'єм: 15
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Службова недбалість. Склад злочину……………………………...………….3
2 . Завідомо незаконні затримання, привід або арешт…………………………..5
3. Задача……………………………………………………………… ………..…12
Суриков і Заїка, відбуваючи покарання у виправно-трудовій колонії, з метою втечі, вчинили напад на конвоїра, заволоділи його автоматом і втекли. При затриманні поранили 2 наглядачів, заподіявши їм тілесні ушкодження. Кваліфікуйте їх дії.
4. Задача……………………………………………………………… ……….….13
Чехович і Анісько з метою розваги двічі (по черзі) зателефонували директорові середньої школи, що в школі закладено вибухівку з годинниковим механізмом, яка спрацює о 10 год. Всі залишили школу. Прибувши спеціалісти вибухівки не виявили. Кваліфікуйте дії Чеховича і Анісько.
Список використаної літератури…………………………………………..…… 15
   
Список літератури

1. Конституція України, прийнята на Верховгною радою України 28.06.1996 р.
2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. (зі зм. та доп.) // К.: Атіка, - 2001. 160с.
3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07 грудня 1984 р. №8073-Х.
4. Постанова Пленуму Верховного Суду «Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоровя особи» від 07.02.2003 №2 // Постанови Пленуму ВСУ (1972-2004), Том 2. – К.: Видавничий дім – 2004. – с. 37-47
5. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. – 2-ге вид., переробл. Та доповн. / Відп. ред. С. С. Сценко. – К.: А.С.К., 2002. – 968 с. (Нормативні документи та коментарі).
6. Кримінальне право України: Особлива частина. Підручник. / За ред.. професорів М. І. Бажанова, В.В.Сташиса, В.Я.Тація – Киїів-Харків: Хрінком Інтер, Право, 2002. – 494 с.
7. Коржанський М. Й., Кваліфікація злочинів: Навч. посібник. – К.: Атіка 2002. – с.114-184.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.