21 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Використання ресурсів підприємства та розробка шляхів їх покращення№ роботи: 126
розділ: Економіка підприємства
тип: Курсова робота
об'єм: 36
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

Вступ
Розділ 1. Теоретичні аспекти використання ресурсів підприємства
1.1. Передумови ефективного використання трудових ресурсів підприємства
1.2. Поняття та показники ефективності використання основних фондів підприємства
1.3. Оборотні кошти підприємства: сутність та ефективність використання
Розділ 2. Аналіз ефективності використання ресурсів на ПАТ „Пригма-Прес”
2.1. Аналіз використання та технічного стану основних фондів підприємства
2.2. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів
2.3. Аналіз складу, структури та ефективності використання оборотних коштів підприємства
Розділ 3. Розробка ресурсної стратегії підприємства.
Висновки
Списо к використаної літератури

Фрагмент курсової роботи:
Проаналізувавши ефективність використання основних засобів відмітимо, що показник фондовіддачі покращується, але його рівень надзвичайно низький.
Чисельність працівників підприємства за досліджуваний період зменшилась з 491 до 364 осіб. Проте у 2012 році помітне деяке зростання чисельності працівників, темпи росту становили 104,8%. Чисельність робітників також зменшується. Відносні темпи зменшення чисельності робітників у 2011 та 2012 роках відповідно становили 64,1% та 96,1 %. До зменшення чисельності персоналу призвели надлишкова чисельність – з одного боку, а з іншого – плинність персоналу через низький рівень оплати праці.
Продуктивність праці на одного працівника підприємства у 2010 році склала 4359,4 тис. грн.. у 2011 та 2012 роках 8773,4 тис. грн. та 9220,3 тис. грн. відповідно, тобто за весь період величина виробітку одного працівника збільшилася більше ніж в два рази. Подібна тенденція спостерігається і по виробітку на одного робітника, проте тут спостерігаються дещо вищі темпи росту. Зростання продуктивності праці обумовлене зменшенням чисельності персоналу, тому назвати дану ситуацію позитивною не доводиться.
Щодо оборотних коштів, то за даний період їх величина зросла з 10769,6 тис. грн. до 10882,5 тис. грн. У 2010 році рентабельність оборотних коштів становила 9,6%, а у 2012 році 4,3%. Коефіцієнт завантаження на протязі періоду 2010-2012 рр. зменшується.
Аналізуючи джерела поповнення оборотних коштів у 2010 році помітно, що власні оборотні кошти в загальній структурі становили 72,9%, а у 2012 році – 82,9%. Відрахування від прибутку у 2010 та 2012 роках були відсутні, а у 2011 році – 33,9 тис. грн. Дооцінка матеріалів на початку періоду становила 376,9 тис. грн., а в кінці її величина зросла до 680,0 тис. грн.
Третій розділ даної роботи присвячений безпосередньо пропозиціям підвищення використання ресурсів підприємства, що є об’єктом дослідження даної роботи.
Ми розробили ресурсну стратегію підприємства. Основна мета даної стратегії врахувати всі можливі вимоги продуктових і функціональних стратегій та забезпечити підприємство ресурсами, а саме: сировиною та матеріалами, запчастинами, обладнанням, паливом, фінансовими, трудовими та інформаційними ресурсами.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.