14 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Моделі ефективного управління рекламною діяльністю із застосуванням комп’ютерних програм№ роботи: 1259
розділ: Маркетинг
тип: Реферат
об'єм: 22
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..........3
1. Інформаційні технології в управлінні рекламною діяльністю.................... ........5
2. Характеристика функціональної підсистеми «Реклама»..................... ................8
3. Використання інтернет технологій в рекламній діяльності.................... ..........16
Висновки........ .............................. .............................. .............................. ..................21
Список використаних джерел........................ .............................. ............................22
   
Список літератури

1. Король А.Н. Організація і планування реклами: Навчальний посібник. - Хабаровськ: ХГАЕП, 2003. - 124 с.
2. Лук’янець Т.І.Рекламний менеджмент: Навч.посібник.- 2-ге видання, доповнене і перероблене.- К,: КНЕУ,2003,-440с.
3. Маркетинг: Підручник.Павленко А.Ф.,Войчак А.В.—К.:КНЕУ,2003.
4. Москаленко А. 3., Губерсъкий Л. В., Іванов В. Ф. Основи масово-інформаційної діяльності: Підручник. — К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 1999.
5. Миронов Ю.Б., Крамар Р.М. - Основи рекламної діяльності ДДПУ, К. 2007, 102 с.
6. Панкратов Ф.Г., Серегина Т.К., Шахурин В.Г. Рекламна діяльність: Підручник. - М., 2006. - 244 с.
7. Пінчук Н.С. Інформаційні системи і технології в маркетингу / Н.С. Пінчук, Г.П. Галузинський, Н.С. Орленко. - К., 2005. - 352 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.