20 . 04 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Маркетинговий механізм стимулювання продажу товарів№ роботи: 1257
розділ: Маркетинг
тип: Реферат
об'єм: 20
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ......3
1. Сутність стимулювання продажу товарів та його місце в комплексі просування.................... .............................. .............................. .............................. .5
2. Досвід стимулювання продажу товарів в Україні....................... .....................9
3. Нові підходи до стимулювання продажу товарів....................... ....................16
Виснов ки............................ .............................. .............................. ........................18
Сп исок використаних джерел........................ .............................. ........................20
   
Список літератури

1. Гаркавенко С.С. Маркетинг. – К.: Лібра, - 1999.
2. Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика:. - К.: Высшая шк., 1994. - 327 с.
3. Голубкова Е.Н. Маркетинговые коммуникаци. – М.: Изд-во «Финпресс», 200. – 256 с.
4. Дайян А., Бунерель Ф., Ланкар и др. Академия рынка. Маркетинг. — М.: Экономика, 1993.
5. Джоббер Дэвид. Принципы и практика маркетинга / Пер. с англ.: Учеб. пособие. — М.: Вильямс, 2000.
6. Дайл П. Маркетинг, ориентированный на стоимость: Пер. с англ. / Под ред. Ю. Н. Каптуревского. — СПб: Питер, 2001.
7. Лук`янець Т.І. Маркетингова політмика комунікацій. – К.: КНЕУ, 2000. – 380 с.
8. Котлер Ф. Основы маркетинга. - СПб.: Литера плюс, 1994. - 696 с.
9. Майборода Ольга Олексіівна,. Маркетинговий механізм стимулювання продажу товарів (на прикладі швейної промисловості) : Дис... канд. наук: 08.06.02 - 2002.
10. Примак Т.О. Маркетингові комунікації в системі управління підприємством. К.: “Експерт”, 2001. – 383 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.