19 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Ігри на уроках читання№ роботи: 1256
розділ: Педагогіка
тип: Курсова робота
об'єм: 38
винагорода автору: 90 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. ...........................3
РОЗДІЛ 1 ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІГОР НА УРОКАХ ЧИТАННЯ....................... .............................. .............................. .............................. ...5
1.1 Гра як метод виховання..................... .............................. ...........................5
1.2 Використання гри та ігрових ситуацій на уроках читання...................10
1.3 Проблеми складності використання ігор.......................... ......................19
РОЗД ІЛ 2 ПРАКТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОРСИТАННЯ ІГОР НА УРОКАХ ЧИТАННЯ....................... .............................. .............................. ..............23
2.1 Організація експериментального дослідження................... ...................23
2.2 Розробка уроку читання з використання елементів гри........................24

2.3. Оцінка ефективності проведенного дослідження…………………….30
ВИСНОВ КИ............................ .............................. .............................. .............33
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………...36
ДОДА ТКИ………………………………………………………………….. ..38
   
Список літератури

1. Методична розробка з читання.- Зап: ЗДУ, 2004.- 92с.
2. Бігич О.Б. Вправи з навчання техніки читання та письма українською мовою у початкових класах.- К.: Ленвіт, 2006.- 64с.
3. Волкова А. В., Одарюк Л. П. Навчальний посібник з розвитку вмінь читання у дітей.- Запоріжжя: ЗДУ, 2000.- 40с
4. Григорян Е.Я., Мурко І.І., Федоренко О.О. Навчальний посібник з розвитку вмінь читання дитячої літератури..- Запоріжжя: ЗДУ, 2000.- 39с.
5. Захарова Н.М. Посилити розвивавчий ефект уроку. -П.Ш., 1992, №2.-с. 47.
6. Ильина И.Н. Вариативность заданий как средство активизации познавательной деятельности первоклассников. - Н.Ш., 1981, №7. - 54 с.
7. Кириленко Г.А., Плюхіна О.О. Психологічна характеристика неуспішності молодших школярів.-П.Ш., 1992, №2. -с.11.
8. Козлова В.П., Новикова Ю.В. Загадка как средство активизации познавательной и творческой деятельности учащихся. - Н.Ш., 1980, №9. - с.23.
9. Малыхина Н.И. Учет индивидуальных и психических особенностей младших школьников. - Н.Ш., 1984, №2. - с.21.
10. Методичні вказівки до читання українською мовою. ЗНУ, 2005.- 36с.
11. Методика викладання української мови: Навч. Посібник/ під ред. С.І.Дорошенка. - К.: Вища школа, 1992. - 398 с.
12. Педагогіка. /за ред. А.М. Алексюка/. - К.: Видавництво при Київському Державному університеті. Вища школа, 1985. - 541 с.
13. Програми середньої загальноосвітньої школи, 1-4 (1-3) класи. - К.: Освіта.1994.
14. Пышкало А.М.Совершенствование методов обучения и воспитания младших школьников - актуальная задача школы.- Н.Ш., 1982, №7. -с.5.
15. Савченко О.Я. Сучасний урок у початкових класах. – К.: Магістр-S, 1997. –256с.
16. Савченко О.Я. Урок у початкових класах. -П.Ш., 1995, №4. -с.31.
17. Скуратівський Л.В. Пізнавальні завдання з української мови. -К: Радянська школа, 1987.
18. Хорошковська О. Н., Воскресенська Н. О, Свашенко А. О. Українська мова:Художнє слово. Читання.- К.: Промінь, 2004.- 160с.
19. Ушинський К.Д. Про народність у громадському вихованні. -К. Радянська школа, 1979.
20. Удосконалення змісту і методики навчання української мови в 1-4 класах. Науково-теоретичні засади та методичні рекомендації. - Київ: Наукова думка, 1995. - 112 с.
21. Українська мова з методикою навчання в початкових класах. - Інтегрований курс: Підручник для педагогічних вузів / За ред А.П.Каніщенко, Г.О.Ткачук. - К.: Промінь, 2003. - 232 с.
22. Українська мова: Підручник для учнів педучилищ. - 2- видання, перероблене і доповнене / За ред В.О. Горпинича. - К.: Вища школа, 1988. - 222 с.
23. Чуйко Г.А. та ін. Методика викладання української мови в початкових класах. - К.: Вища школа, 1975. - 384 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.