14 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Збагачення словникового запасу учнів№ роботи: 1255
розділ: Педагогіка
тип: Курсова робота
об'єм: 43
винагорода автору: 90 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. .......3
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗБАГАЧЕННЯ СЛОВНИКОВОГО ЗАПАСУ УЧНІВ......................... .............................. .............................. .....................5
1.1 Завдання збагачення словникового запасу учнів......................... ......................5
1.2 Форми словниково-семантичної роботи........................ .............................. .......8
1.3. Шляхи збагачення словникового запасу учнів......................... .......................10
РОЗ ДІЛ 2 ДІАГНОСТИКА РІВНЯ СЛОВНИКОВОГО ЗАПАСУ УЧНІВ.........16
2.1 Організація та напрями дослідження................... .............................. ...............16
2.2 Збагачення та активізація словника учнів......................... .............................. ..21
2.3 Вправи на збагачення словникового запасу учнів......................... ..................23
РОЗДІЛ 3 ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ..........32
ВИСНО ВКИ........................... .............................. .............................. ........................41
СП ИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. ...........43
   
Список літератури

1. Бадер В. Класифікація помилок у мовленні молодших школярів // Рідна школа. - 1999. - №9. - С. 53-55.
2. Бадер В.І. Удосконалення мовленнєвого розвитку молодших школярів // Педагогіка і психологія. - 1998. - №4. - С. 31-36.
3. Безрукова І. Збагачення українського мовлення першокласників засобами дитячої народної поетичної творчості // Поч.школа.- 1998.- № 10.- С. 45-48.
4. Бих І. Мовно-мовленнєвий розвиток учнів початкових класів як необхідна умова успішного навчання // Магістр. - 2005. - Вип.1. - С. 95-98.
5. Біденко В. Творча робота школярів на уроках мови // Початкова школа. - 1997. - № 7. - С. 48-51.
6. Білецька М.А. Українська мова в 2 класі чотирирічної початкової школи. - К.: Основи, 1997. - 127 с.
7. Блохина Г.В. Работа с синонимами в начальных классах // Начальная школа. - 1997. - №12. - С. 36-41.
8. Вашуленко М.С. Навчання української мови в 2 класі // Початкова школа. - 2003. - №1. - С. 42-46.
9. Вашуленко М. С. Державний освітній стандарт з української мови (початкова ланка) // Початкова школа. -- 1997. - № 2. - С.2-5.
10. Вашуленко М.С. До вивчення української мови у 3 класі // Початкова школа. - 1988. - № 6. - С. 9-14.
11. Вихованець І.Р. Теоретична морфологія української мови. - К.: Пульсари, 2004. - 398 с.
12. Воскресенська Н.О. та ін. Українська мова у 4 класі чотирирічної початкової школи. - К., 1994.
13. Дорошенко С.І. та ін. Методика викладання української мови: Навч. пос. - К.: Вища школа, 1992. - 380 с.
14. Канакина В.П. О некоторых особенностях словаря первоклассников // Начальная школа. - 1998. - №7. - С. 21-27.
15. Крикун М. Роль слова в розвитку зв'язного мовлення молодших школярів // Початкова школа. - 2003. - №11. - С. 27-35.
16. Кругла Н. Урок розвитку зв'язного мовлення // Початкова школа. - 1997. - №4. - С. 24-25.
17. Методика викладання української мови / За редакцією С.І. Дорошен-ка. - 2-е видання, перероблене і доповнене. - К.: Вища школа, 1992. - С. 160-164, 350-359.
18. Методика та технологія уроків рідної мови в початковій школі / Наумчук М.М., Гузар О.В. - Тернопіль, 1999.
19. Михайлова Л.В. Урок з української мови та розвитку мовлення в 3 класі // Початкове навчання та виховання. - 2005. - №6. - С. 2-3.
20. Мовчун Л. Норма і відхилення: мовні помилки-штампи // Поч. школа. - 1999. - №1. - С. 27-29.
21. Наумчук М.М. Дидактичний матеріал з української мови в 4 класі. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2005. - 80 с.
22. Наумчук М.М. Сучасний урок української мови в початковій школі (Методика і технологія навчання). - Тернопіль: стон, 2002. - 352 с.
23. Наумчук М.М., Лушпинська Л.П. Словник-довідник основних термінів і понять з методики української мови. - Тернопіль: Астон, 2003. -132 с.
24. Полєвікова О.Б. Урок з розвитку зв'язного мовлення у 3 класі // Початкове навчання та виховання. - 2005. - №1. - С. 2-4.
25. Попович І. Письмовий твір-опис предмета (квітки) // Українська мова і література в школі. - 2000. - №6. - С. 11-13.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.