17 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Методологія мікроекономічного аналізу: принципи індивіда, рідкісності, граничності№ роботи: 1253
розділ: Мікроекономіка
тип: Контрольна робота
об'єм: 12
винагорода автору: 60 грн

Зміст:

1. Методологія мікроекономічного аналізу: принципи індивіда, рідкісності, граничності, економічної раціональності………………………………...… …..3
2. Методика визначення точки критичного обсягу виробництва……..……….6
Задача 1……………………………………………………………………….. .…10
Магазин реалізує в день 200 кг яблук по ціні 1 грн. за кг. Коефіцієнт еластичності попиту по ціні Ер=/-5/. Продавці вдало використали високу еластичність попиту зменшивши ціну за 1 кг яблук на 10%. Проаналізуйте як змінилися обсяг продажу і виручка магазину.
Задача 2…………………………………………………………………………. ..10
Функція загальних витрат цукрового заводу має вигляд ТС=48-7Q+3 Q2 Визначити вирази для TFC, TVC, ATC, AFC, FVC, MC як функції від Q. При якому обсязі виробництва АТС досягають мінімуму.
Задача 3……………………………………………………………………….. .…11
Функція пропозиції суспільного блага має вигляд Qз=-3+Р. Функції індивідуальних попитів обох споживачів суспільного блага відповідно Qд1=8-Р і Qд2=10-Р. Визначити за допомогою графіка оптимальний обсяг та ціну суспільного блага, припускаючи, що суспільство складається з двох осіб.
Список використаної літератури……………………………………………….. 12
   
Список літератури

1. Савченко А. Макроекономіка. К. 1995
2. Соболев В. Макроэкономика. Х. 1997.
3. Макроэкономика. Учебное пособие / за ред. Николаевой И.П. и др. – М.: 2000.
4. Макроэкономика / Под ред. Яковлевой Е.Б. – СПб.: Поиск, 1997
5. Основи економічної теорії / С.В. Мочерний, С.А. Єрохін, Л.О. Каніщенко та ін. За ред. С.В.Мочерного. - К.: ВЦ "Академія", 2001.
6. М. Бурда, Ч. Виплош Макроекономіка. Європейський контекст
К.: 1998
7. Бункина М.К., Семенов А.М., Семенов В.А. Макроэкономика. М., 2000.
8. Мікроекономіка і Макроекономіка за ред. С. Будаговської
К.: Основи, 2001, с. 242
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.