21 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Ринкова пропозиція коштів№ роботи: 1252
розділ: Мікроекономіка
тип: Контрольна робота
об'єм: 15
винагорода автору: 70 грн

Зміст:

85. Ринкова пропозиція коштів
15. Функція корисності та криві байдужості
46. Задача
Пропозиція змінюється за формулою Qs=-2+2Р. Показати графічно і визначити:
а) обсяг виробництва обмежений величиною 8;
б) як змінився обсяг виручки, якщо попит змінився на 50%;
в) як змінився обсяг виручки, якщо попит знизився в 2 рази.

116. Задача
Фірми А і Б є монополістами на своїх ринках. Індекс Лернера для фірми А – 1/8, для фірми В – 1/5. Середні витрати фірм:
АСа=20+109Qа
АСв=52+69 Qв
Функція попиту на обох ринках однакова і дорівнює Rа=50-Р/2.
Яка з фірм отримає більший сукупний прибуток у довгостроковому періоді?

Список використаної літератури
   
Список літератури

1. Будаговська С. Мікроекономіка К. 2001.
2. Гальперин. В. М. Микроэкономика. М. 1996
3. Горошко М. Ф., Кулішов В. В.Мікроекономіка. Навчальний посібник.ю К. 2001.
4. Дробот І. О., Даниленко Н. Б., Стецюк П. І Мікроекономіка. К. 2002
5. Задоя А.О. Мікроекономіка: Курс лекцій К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. — 176 с
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.