21 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Функція корисності та криві байдужості№ роботи: 1251
розділ: Мікроекономіка
тип: Контрольна робота
об'єм: 20
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

15. Функція корисності та криві байдужості
Вступ
1. Поняття корисності
2. Криві байдужості
Висновки
122. Ринки природних ресурсів
Вступ
1. Загальна характеристика природних ресурсів
2. Ринки землі та природних ресурсів
Висновки
Задача 116
Фірми А і Б є монополістами на своїх ринках. Індекс Лернера для фірми А – 1/8, для фірми В – 1/5. Середні витрати фірм:
АСа=20+109Qа
АСв=52+69 Qв
Функція попиту на обох ринках однакова і дорівнює Qа=50-Р/2.
Яка з фірм отримає більший сукупний прибуток у довгостроковому періоді?

Задача 33
Попит і пропозиція товару описується рівняннями:
Qd=8-P Qs=-4+2P
Визначити:
а) параметри рівноваги
б) надлишок виробництва
в) надлишок споживача
г) витрати виробника
д) Виручку від реалізації
Припустимо, що державою встановлена фіксована ціна в 3 гр. од. Визначити обсяг продажу і незадовільненого попиту.

Список використаної літератури
   
Список літератури

1. Будаговська С. Мікроекономіка К. 2001.
2. Гальперин. В. М. Микроэкономика. М. 1996
3. Горошко М. Ф., Кулішов В. В.Мікроекономіка. Навчальний посібник.ю К. 2001.
4. Задоя А.О. Мікроекономіка: Курс лекцій К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. — 176 с
5. Мікроекономіка /За ред.З.Ватаманюка, С.Панчишина.- Львів: Інтереко, 1998.
6. Карагадова О.О., Черваньов Д.М. Мікроекономіка. Київ: Четверта хвиля, 1997,с.208.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.