22 . 09 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Регулювання монополії з боку держави через оподаткування, обмеження ціни№ роботи: 1250
розділ: Мікроекономіка
тип: Контрольна робота
об'єм: 25
винагорода автору: 60 грн

Зміст:

172. Регулювання монополії з боку держави через оподаткування, обмеження ціни та обмеження розмірів монополії
36. Проілюструйте криві Енгеля та криві Торнквіста, їх практичне значення
136. Обґрунтуйте стратегію довгострокового функціонування фірми на ринку
236. Обґрунтуйте правила оптимального використання ресурсу для максимізації прибутку
80. Задача
Виробнича сітка фірми має вигляд:
L/K 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
10 5 10 15 25 27 30 32 35 38 40 42 44 45
20 10 15 20 30 32 35 38 40 43 45 47 49 50
30 15 20 25 35 38 40 43 45 48 50 70 90 100
40 20 25 30 40 43 45 48 50 75 100 120 140 150
50 25 30 35 45 48 50 75 100 125 150 170 190 200
60 30 35 40 50 75 100 125 150 175 200 220 240 250
70 35 40 45 70 100 150 175 200 225 250 270 290 300
80 40 45 50 100 150 200 225 250 275 300
90 45 50 100 150 200 250 275 300
100 50 100 150 200 250 300
110 100 150 200 250 300
120 150 200 250 300
130 200 250 300

Використовуючи сітку:
а) побудувати ізокванти для обсягів виробництва в 50, 100, 150, 200, 300 одиниць;
б) визначити, який вигляд матиме виробнича функція при використанні 40 машино-годин. Знайти, сукупний, середній і граничний продукт праці;
в) визначити обсяг виробництва при використанні 90 годин живої праці і 50 годин роботи машини; при подвоєнні затрат факторів. Який ефект зростання масштабів виробництва при цьому досягається?

35. Задача
Попит і пропозиція товарів виражається функціями Qs1=-30-1,5Р, Qd=40-0.8P
Завдяки впровадженню нової технології виробництва пропозиція товару збільшилась і стала виражатись функціями Qs2=-5-1,5Р. Розрахувати до зростання (чи зниження) валового доходу призведе (сукупних витрат продавця) впровадження нової технології. Визначити дугову еластичність для точок Е1 та Е2.

86. Завдання
Припустимо, що всі фірми в монополістично-конкурентній галузі об’єдналися в одну велику монополію. Чи вироблятиме ця фірма ту ж кількість різних видів товарів? Чи вироблятиме вона лише один вид товару. Поясніть.
Відповідь: Якщо в монополістично-конкурентній галузі всі фірми об’єднаються в одну велику монополію, то така фірма не буде виробляти таку ж кількість різних видів товарів, оскільки товар, який виробляє монополіст, не має близького замінника. Практично немає таких товарів, які не можна було б замінити на щось інше. Однак щодо товару монополіста справедливим буде припущення, що у споживача існує лише два можливих варіанти поведінки: або взагалі відмовитися від споживання цього товару, або придбати його у монополіста.

Список використаної літератури
   
Список літератури

1. Будаговська С. Мікроекономіка К. 2001.
2. Гальперин. В. М. Микроэкономика. М. 1996
3. Горошко М. Ф., Кулішов В. В.Мікроекономіка. Навчальний посібник.ю К. 2001.
4. Дробот І. О., Даниленко Н. Б., Стецюк П. І Мікроекономіка. К. 2002
5. Задоя А.О. Мікроекономіка: Курс лекцій К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. — 176 с
6. Мікроекономіка /За ред.З.Ватаманюка, С.Панчишина.- Львів: Інтереко, 1998.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.