09 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Пропозиція товарів на немонополістичних ринках в довгостроковому плані№ роботи: 1249
розділ: Мікроекономіка
тип: Контрольна робота
об'єм: 15
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

59. Пропозиція товарів на немонополістичних ринках в довгостроковому плані......................... .............................. .............................. .............................. ..........3
166. Вибір між працею та відпочинком. Пропозиція праці. Модель „дохід - вільний час”.......................... .............................. .............................. ...........................7
Задача 72............................ .............................. .............................. ............................13
Сім’я використовує 100 л. бензину в рік за ціною 15 гр. од./л. Коефіцієнт еластичності попиту на бензин за ціною Е=0,5. Як зміняться витрати сім’ї на бензин, якщо його ціна збільшиться на 10%.
Задача 142........................... .............................. .............................. ...........................13

На основі таких даних виконати порівняльний аналіз та дати висновок щодо корисності та вигідності купівлі нового автомобіля агентством з найму автомобілів: норма – 18% річних; вартість автомобіля 10 тис. дол., річне право оренди автомобіля (доход) – 2,5 тис. дол.; залишкова вартість утилізації в 4-й рік експлуатації 3000 дол. Заповнити таблицю.
Рік Прибуток/збиток, дол. Фактор дисконтування Дисконтова ний дохід/збиток, дол.
0 -10000 1,00 -10000
1
2
3
4

Література................ .............................. .............................. .............................. ......15
   
Список літератури

1. Мікроекономіка. За ред. Базилевича. К. 1997
2. Нуреев Р. М. Курс микроэкономики. М. 2003.
3. Піндайк Р., Рубінфельд Д. Мікроекономіка. К. 1992
4. Принципы микроэкономики. Под ред. Мэнкью Н. Г. М. 2001.
5. Семюелсон П., Нордгауз В. Мікроекономіка - К: Основи, 1998.- 676 с.
6. Хайман Д. Н. Современная микроэкономика: анализ и применение. М.: 1992.
7. Яковлева Е. В. Микроэкономика. М. 1996.
8. Ястремський О., Грищенко О. Основи мікроекономіки: Підручник. К.: 1998.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.