20 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Витрати у довготерміновому періоді№ роботи: 1248
розділ: Мікроекономіка
тип: Контрольна робота
об'єм: 14
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

48. Витрати у довготерміновому періоді
155. Загальна характеристика ринкових структур
83. Задача
Фірма платить 20 гр одиниць в день за одиницю обладнання і 100 гр од до заробітної плати. При цьому вона використовує таку кількість праці, що їх граничні продукти відповідно дорівнюють 0,5 і 1 гр. од. Чи використовує ця фірма оптимальне поєднання факторів виробництва з точки зору максимізації прибутку.
152. Задача
Залежність обсягів вирощування кукурудзи (Qц з г. на рік) від використання площ (Х) для фермера описується рівнянням Q(Х)=100Х-1,5Х2 Ціна 1 ц кукурудзи 6 дол. Яким є максимальний розмір ренти, яку може сплатити фермер за користування землею, якщо площа ділянки 25 га, якщо ставка дорівнює 5% річних, якою буде ціна землі?
Список використаної літератури
   
Список літератури

1. Будаговська С. Мікроекономіка К. 2001.
2. Гальперин. В. М. Микроэкономика. М. 1996
3. Горошко М. Ф., Кулішов В. В.Мікроекономіка. Навчальний посібник.ю К. 2001.
4. Задоя А.О. Мікроекономіка: Курс лекцій К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. — 176 с
5. Мікроекономіка /За ред.З.Ватаманюка, С.Панчишина.- Львів: Інтереко, 1998.
6. Карагадова О.О., Черваньов Д.М. Мікроекономіка. Київ: Четверта хвиля, 1997,с.208.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.