19 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

За даними Звіту про фінансові результати проаналізувати динаміку доходів, витрат№ роботи: 1247
розділ: Економічний аналіз
тип: Контрольна робота
об'єм: 8
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Завдання 9
За даними Звіту про фінансові результати проаналізувати динаміку доходів, витрат і фінансових результатів порівняно з минулим роком. З’ясувати, які фактори вплинули на приріст кінцевого фінансового результату.
Задача 19
Визначити показники матеріаломісткості і матеріаловіддачі. Проаналізувати їх динаміку. Розрахувати вплив зміни матеріальних витрат та ефективності використання матеріалів на обсяг продукції. Визначити економію (перевитрати) матеріалів внаслідок зміни матеріаломісткості.
Список використаної літератури
   
Список літератури

1. Бутинець Ф.Ф., Мних Е.В., Олійник О.В. Економічний аналіз. Практикум, Навчальний посібник для студентів вузів, - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 416 с.
2. Економічний аналіз: Навч. Посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток. За ред. акад.. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка.- К.: КНЕУ, 2001.- 540 с.
3. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу. – Навч. посіб..- 3тє вид., перероб. і доп.- К: Знання-Прес, 2002.- 190 с.
4. Калина А.В., Конєва М.І., Ященко В.О. Сучасний економічний аналіз і прогнозування (мікро- та макро- рівень): Навч.-метод. посібник. - 2-е вид.- К.: МАУП, 1998. - 272 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.