15 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Проаналізувати імовірність банкрутства підприємства№ роботи: 1246
розділ: Фінанси
тип: Контрольна робота
об'єм: 13
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Завдання 8
Проаналізувати імовірність банкрутства підприємства. Якщо підприємству загрожує банкрутство, визначити, на якій стадії неплатоспроможності воно знаходиться (поточної, критичної чи надкритичної), проаналізувавши ознаки кожної з них. Розрахувати коефіцієнт відновлення платоспроможності. Вказати на можливі шляхи виходу підприємства з фінансової кризи. Для аналізу використати дані балансу і попередньої задачі.
Задача 18
Розрахувати показник машиновіддачі, проаналізувати його динаміку. Здійснити факторний аналіз фондовіддачі. Обчислити вплив зміни структури основних засобів і фондовіддачі активної частини на приріст обсягу продукції проти минулого року. Визначити резерви збільшення обсягу продукції.
Список використаних джерел
   
Список літератури

1. Анализ хозяйственной деятельности: Учебник / Под ред. В. И. Стражева. – 3-е изд. перераб. и доп. – Мн. Высш. шк., 1998 – 398 с.
2. Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа. – М.: Финансы и статистика, 1994. – 169 с.
3. Бароненкова С. А., Бондарь Ю. Г. Экономический анализ – основа поисков резервов. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 91 с.
4. Демченко В. С., Милета В. И. . Системный анализ деятельности предприятий. – М.: Финансы и статистика, 1990. – 182 с.
5. Житна І. П., Нескреба А. М. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 1992. – 191 с.
6. Бутинець Ф.Ф., Мних Е.В., Олійник О.В. Економічний аналіз. Практикум, Навчальний посібник для студентів вузів, - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 416 с.
7. Економічний аналіз: Навч. Посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток. За ред. акад.. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка.- К.: КНЕУ, 2001.- 540 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.