27 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Номенклатура і асортимент продукції№ роботи: 1244
розділ: Маркетинг
тип: Контрольна робота
об'єм: 20
винагорода автору: 60 грн

Зміст:

4. Номенклатура і асортимент продукції..................... .............................. ...........3
14. Визначення показника конкурентоспроможності за економічними показниками................... .............................. .............................. .............................. 5
24. Призначення та зміст сегментування ринку......................... ........................10
34 . Необхідність розробки нової продукції в товарній політиці фірми...........12
Задача 5............................. .............................. .............................. ..........................16
З використанням даних таблиці 1 визначте рейтинг пральних машин стосовно базового зразка.
Параметр Модель пральної машини
Wisl 83 Wisl 85 базова Wisl 105 Wisl 105Х
Місткість, кг 3,5 4 5 6 4,5
Швидкість віджиму, об/хв 800 800 900 1000 1000
Кількість програм, од 8 8 8 11 11
Маса стабілізуючої плити кілограм 50 50 60 80 50
Частота прання білизни, % 62 62 52 72 72

Обґрунтуйте необхідність випуску тих пральних машин, які явно програють базовій за рейтингом.

Задача 10............................ .............................. .............................. .........................18
Н еобхідно визначити коефіцієнти значущості окремих властивостей спортивної моделі взуття. Експерти визначають в балах значущість трьох показників якості:
Р1 – показник зовнішнього вигляду
Р2 – показник силуету
Р3 – показник внутрішнього оздоблення
Результати оцінювання експертів за п’ятибальною шкалою наведені у таблиці 7.
Таблиця 7. Підсумкові результати оцінювання значущості показників якості взуття
Експерт
Коефіцієнт значущості

Р1 Р2 Р3
Перший 5 4 5
Другий 4 3 4
Третій 4 3 3
Четвертий 3 4 3
П’ятий 5 5 4
Шостий 4 4 5
Сьомий 5 3 4

Після визначення коефіцієнтів значущості за кожним показником, дайте рекомендації щодо вибору пріоритетності подальших досліджень за кожним з показників.

Список використаних джерел........................ .............................. ........................20
   
Список літератури

1. Вайсман А. Стратегия маркетинга: 10 шагов х успеху. - М.: Интерзксперт, Экономика, 1995. - 344 с.
2. А. В. Вовчак маркетингові дослідження: Навч. – метод. посіб. Для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2001. – 119с.
3. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Навч. посібник. - К,: Лібра, 1996. - 384 с.
4. Герасимчук В.М. Маркетинг: теорія і практика: Навч, посібник. - К.: Вища школа, 1994. - 327 с.
5. Ковалев А.И., Войленко В.В. Маркетинговий анализ. - М.: Центр зкономики й маркетинга, 1996. - 176 с.
6. Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент. Анализ, планирование, внедрение, контроль. 9-е изд. СПб:ПитерКом, 1998. – 896 с.
7. Ламбен Ж. Стратегічний маркетинг: Європейська перспектива / Пер. з фр. - Санкт - Петербург: Наука, 1996. - 589 с.
8. Маркетинг і стратегія конкуренції: Навч. посібник для студентів економічних спеціальностей ( Т1НГ) / Е.В.Савельєв, В.П.Дяченко, В.Е.Куриляк та ін.- К.:-НМКВО, 1993. - 71 с.
9. Маркетинг: Учебник / Под ред. А.Н.Романова. - М.: Банки й биржи, ЮНИТИ, 1996.-560с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.