19 . 07 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Місце ціни та її значення в розширеному відтворенні№ роботи: 1242
розділ: Маркетинг
тип: Контрольна робота
об'єм: 13
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

2. Місце ціни та її значення в розширеному відтворенні................... .................3
27. Стратегії ціноутворення на товари, що вже реалізуються на ринку, та їх зміст......................... .............................. .............................. .............................. .......5
52. Етапи розробки цінової політики торгівельного підприємства.................. ..8
Задача 5............................. .............................. .............................. ..........................11
Василь Петренко володіє та управляє рестораном. Його постійні витрати складають 10500 дол./міс. Середній рахунок, який оплачується його відвідувачами, складає 7 дол. З них приблизно 2,80 дол. приходиться на змінні витрати.
Завдання.
1. Скільки відвідувачів повинен обслужити Петренко для отримання прибутку (до оподаткування) в розмірі 4200 дол. в місяць.
2. Скільки людей в місяць ресторан може обслужити, щоб забезпечити покриття своїх витрат без отримання прибутку.
3. Орендна плата та інші постійні витрати Петренка збільшились до розміру 14700 дол. в місяць. Уявіть, що змінні витрати теж збільшились до 3,75 дол. на людину. Якщо Петренко збільшить вартість обідів до 9 дол., скільки людей він повинен буде обслужити в місяць, щоб отримати прибуток в розмірі 42000 дол.

Список використаних джерел........................ .............................. ........................13
   
Список літератури

1. Гаркавенко С.С. Маркетинг. – К.: Лібра, - 1999.
2. Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика:. - К.: Высшая шк., 1994. - 327 с.
3. Голубков Е.П. Маркетинг: Стратегия, планы, стр.-ры. - М.: Дело, 1995. - 192 с.
4. Д. Делл, Т. Линда Учебник по рекламе./ Пер. с польск. Н.В. Бабиной. – Мн.: ИООО «Современное слово», 1997. - 320 с.
5. Котлер Ф. Основы маркетинга. - СПб.: Литера плюс, 1994. - 696 с.
6. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. – СПб.: Питер Ком, 1999.
7. Длігач А.О. Маркетингова цінова політика: світовий досвід, вітчизняна практика: Навч. посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2006. – 304 с.
8. Цены и ценообразование. 4-е изд. / Под редакцией В.Е.Есипова. – СПб.: Питер, 2005. – 560 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.