18 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Концепція циклу замовлення в управлінні обслуговуванням клієнтів№ роботи: 1241
розділ: Маркетинг
тип: Контрольна робота
об'єм: 19
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

4. Концепція циклу замовлення в управлінні обслуговуванням клієнтів..............3
14. Розрахунок оптимальної партії замовлення.................... .............................. ......6
24. Розрахунок оптимальної партії замовлення.................... .............................. ......8
34. Вексельна форма розрахунків................... .............................. ...........................12

Задача 4............................. .............................. .............................. .............................. 16
Річна потреба в компресорах підприємства з ремонту холодильників складає 740 шт. Витрати на реалізацію замовлення складають 20 у.о. Витрати на збереження компресорів на складі досягають 15% їх вартості. Витрати на придбання одиниці товару складають 50 у.о.
Визначити оптимальний розмір замовлення.

Задача 7............................. .............................. .............................. .............................. 17
Підприємство закуповує деталі за ціною 25 грн. за одиницю, річна потреба в деталях складає 4800 шт., витрати на зберігання однієї деталі складають 5 грн., витрати на організацію одного замовлення – 100 грн.
Розрахувати оптимальний розмір замовлення продукції враховуючи систему знижок постачальника.
Система знижок, які надає постачальник.
Обсяг замовлення, од. Ціна за одиницю, грн.
0<Оз<500 25,0
500<Оз<1000 24,8
Оз&#8805;1000 24,7

Список використаних джерел........................ .............................. ............................19
   
Список літератури

1. Аникин Б.А., Тяпухин А.П. Коммерческая логистика. — М.: -ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. - 432 с.
2. Балабанова Л.В., Германчук А.М. Комерцiйна дiяльнiсть: Маркетинг i логiстика: Навчальний посiбник. — К.: ВД „Професiонал”, 2004. - 288 с.
3. Бауэрсокс Д., Клосс Д. Логистика. Интегрированная цепь поставок. — М.: Олимп-бизнес, 2006. - 640 с.
4. Войнаренко М.П. Управлiння матерiально-технiчним забезпеченням (менеджмент постачально-збутових процесiв).- Хмельницький: ХДУ, 2003. - 111 с.
5. Гаджинский А.М. Логистика. - М.: Маркетинг, 1998. - 228 с.
6. Гаджинский А.М. Практикум по логистике. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательскокниготорговый центр «Маркетииг», 2005. – 180 с.
7. Гаджинский А.М. Логистика: Учебник для высших и средних специальных учебных заведений. — 3-е изд., перераб. и доп. М.: Информационно-внедренческий центр „Маркетинг”, 2002. - 375 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.