15 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Стимулювання різних цільових аудиторій№ роботи: 1240
розділ: Маркетинг
тип: Контрольна робота
об'єм: 15
винагорода автору: 60 грн

Зміст:

5. Стимулювання різних цільових аудиторій..................... .............................. ........3
15. Вітрина як основний засіб торгової реклами на місці продажу....................... 6
25. Торгові агенти та організація їх діяльності.................... .............................. .......9
Задача 5............................. .............................. .............................. .............................. 12
Підприємство, що виробляє порохотяги, оголосило рекламну акцію, яка полягає в наданні 50% знижки кожному 100-му покупцеві. Собівартість одного порохотягу 1 тис. грн., середня норма прибутку – 20%, обсяги збуту становили 100 тис. шт. в рік. Після оголошення рекламної акції обсяги збуту зросли на 15%. Оцінити ефективність проведення рекламної акції.
Задача 7............................. .............................. .............................. .............................. 13
Порівняти газети за показниками:
1. За ставкою тарифу на 1000 примірників газети
2. За вартістю контактів з аудиторією
Вибрати найбільш ефективну для розміщення реклами газету за даними показниками та пояснити цей вибір
Газета Тариф з одну шпальту формату А4, грн. Тираж Коефіцієнт обігу
А 3200 650000 2,3
В 3700 70000 2,7
С 1600 28000 2,1
Коефіцієнт обігу показує середню кількість читачів, через руки яких проходить 1 примірник газети.

Задача 10............................ .............................. .............................. .............................1 4
Найвідоміші в Україні туристичні фірми „Сам”, „Гамалія”, „Форум”, „Тур-Плюс”, „Гала-Тур” рекламують свої послуги в різних засобах інформації. Визначити долю голосу кожної фірми на ринку України оцінити ефективність реклами цих фірм. Розрахунки надати у табличній формі. Зробіть висновки про ефективність витрат на рекламу в кожній фірмі. Якої рекламної стратегії слід дотримуватися кожній фірмі у майбутньому.
Таблиця 4. Витрати на рекламу і частка ринку туристичних фірм
Назва тур фірми Частка ринку фірми, % Витрати на рекламу у попередньому році, тис. грн.
„Гамалія” 21,4 1925
„Сам” 20,1 2217
„Форум” 16,6 566
„Тур-плюс” 15,8 978
„Гала-тур” 26,1 1214

Список використаних джерел........................ .............................. ............................15
   
Список літератури

1. Гаркавенко С.С. Маркетинг. – К.: Лібра, - 1999.
2. Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика:. - К.: Высшая шк., 1994. - 327 с.
3. Голубков Е.П. Маркетинг: Стратегия, планы, стр.-ры. - М.: Дело, 1995. - 192 с.
4. Голубкова Е.Н. Маркетинговые коммуникаци. – М.: Изд-во «Финпресс», 200. – 256 с.
5. Д. Делл, Т. Линда Учебник по рекламе./ Пер. с польск. Н.В. Бабиной. – Мн.: ИООО «Современное слово», 1997. - 320 с.
6. Джердкінс Ф. Реклама: Практ. посіб.: Пер. з 4-го англ. вид./ Доповнення і редакція Д. Ядіна. К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001. – 456 с..
7. Котлер Ф. Основы маркетинга. - СПб.: Литера плюс, 1994. - 696 с.
8. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. – СПб.: Питер Ком, 1999.
9. Лук`янець Т.І. Маркетингова політмика комунікацій. – К.: КНЕУ, 2000. – 380 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.