21 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Оптимізації витрат на виробництво та реалізацію продукції№ роботи: 124
розділ: Економіка підприємства
тип: Курсова робота
об'єм: 32
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

Вступ
1. Теоретичні аспекти оптимізації витрат на виробництво та реалізацію продукції
1.1. Витрати та собівартість продукції
1.2. Система управління витратами на підприємстві
2. Аналіз господарської діяльності ПАТ Пригма-Прес
2.1. Загальна характеристика підприємства
2.2. Аналіз основних техніко-економічних показників
2.3. Аналіз витрат
3. Шляхи оптимізації витрат на ПАТ Пригма-Прес
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

Уривки з роботи:
Скорочення витрат даного підприємства необхідно здійснювати насамперед, через створення системи управління витратами на підприємстві, яка повинна стати частиною інформаційної системи і включати:
1. Аналіз витрат у вигляді бюджету, аналіз витрат за центрами їх виникнення, за структурними підрозділами, за видами продукції тощо.
2. Виділення найважливіших статей собівартості на дослідження їх динаміки, поділ витрат на постійні і змінні та аналіз прибутковості окремих видів виробів на основі вкладу на покриття.
Керівництву ВАТ „Пригма-Прес” хотілось б порекомендувати застосувати всі обґрунтовані дії по зниженню не тільки змінних, але й умовно-постійних витрат. Змінні витрати зростають, або зменшуються пропорційно об’єму виробництва. Постійні затрати не слідують за динамікою об’єму виробництва. До таких витрат відносять амортизаційні відрахування, оклади управлінських робітників, адміністративні витрати і т. д.
3. Постійний пошук можливості зниження витрат за рахунок різноманітних факторів:
3.1. Зниження матеріальних витрат за рахунок:
- удосконалення матеріальних нормативів;
- зміни постачальників або умов постачання;
- впровадження передової технології, модернізованого устаткування, обладнання.
3.2. Зниження витрат на енергію, опалення за рахунок поточного обліку та аналізу використання за підрозділами.
3.3. Зниження витрат на оплату праці за рахунок
- більш точного обліку робочого часу,
- скорочення надлишкового персоналу,
- ефективної системи мотивації,
- впровадження передової технології, техніки, устаткування.
Також на даному підприємстві можна було б суміщати деякі професії та ввести контрактну форму найму.
4. Зниження накладних витрат за рахунок жорсткої економії, матеріальних санкцій у випадку необґрунтованого їх перевищення.
Отже, на даному підприємстві є досить значні резерви для зниження витрат, потрібно лише ними скористатися.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.