18 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Медичні установи як суб’єкти правовідносин з соціального забезпечення№ роботи: 1237
розділ: Правознавство
тип: Реферат
об'єм: 15
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ......3
1. Поняття та види суб’єктів правовідносин з соціального забезпечення.........3
2. Медичне страхування у системі права соціального забезпечення.................7
3. Медичні установи як суб’єкт в системі правовідносин з соціального забезпечення.................. .............................. .............................. .............................1 1
Висновки................... .............................. .............................. .............................. ...14
Список використаних джерел........................ .............................. ........................15
   
Список літератури

1. Бойко М.Д. Право соціального забезпечення України: Навч. посіб.: - К.: "Олан", 2004. - 311 с.
2. Болотіна Н.Б. Право соціального захисту України: Навч. посіб. - К., 2005. - 615 с.
3. Право соціального забезпечення: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, С. М. Синчук та ін. / За ред. П. Д. Пилипенка. - 2-ге вид., переробл. і доп. - К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2008. - 504 с.
4. Сташків Б.І. Право соціального обслуговування: Навч. посіб. - К., 2007. - 567 с.
5. Чутчева О. Громадяни як суб’єкти соціально-забезпечувальних правовідносин: теорія практика / О . Чутчева // Право України . – 2003. – № 7. – С . 65-69.
6. Сташків Б. Предмет права соціального забезпечення: погляд на проблему / Б. Сташків // Право України . – 2000. – № 9. – С . 71-75.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.