24 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Соціальна позиція дитини у сім’ї№ роботи: 1232
розділ: Соціологія
тип: Курсова робота
об'єм: 37
винагорода автору: 60 грн

Зміст:

Вступ…………..................... .............................. .............................. ................……3
1. Сім’я як соціальний інститут...................... .............................. .........................5
2. Особливості соціального розвитку дитини........................ .............................1 6
3. Сімейне виховання в розвитку дитини........................ .............................. .....22
Висновки............. .............................. .............................. .............................. .........34
Список використаних джерел........................ .............................. ........................36
   
Список літератури

1. Авер'янова Г., Москаленко В. Особливості економічної соціалізації молоді в умовах трансформації українського суспільства // Соціально-психологічний вимір демократичних перетворень в Україні. - К., 2003.
2. Антонов А. И., Медков В. М. Социология семьи. - М., 2000.
3. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях. Навч. посібник. - К.: Логос, 2003. - 134 с.
4. Бенджамін Спок. "Дитина та нагляд за нею" - Ленінград, “Машинобудування", 1998.
5. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте. - М.: Просвещение, 1968.
6. Євнух М.Б., Сердюк О.П. Соціальна педагогіка: Підручник. - К.: МАУП, 2002. -232 с.
7. Зовнішнє середовище та психічний розвиток дитини / Під ред. Р.В.Тонкової-Ямпольскої. – М: Медицина, 1999.
8. Каменьський Я.А. Велика дидактика. – Вибр.пед.твори. – М: Учпедіз, 1955.
9. Кон И. Ребенок и общество. - М., 1978.
10. Коваль Л.Г., Звєрєва І.Д., Хлєбік С.Р. Соціальна педагогіка / Соціальна робота: Навч. посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 392 с.
11. Монаков Н.І. Вивчення ефективності виховання: Теорія та методика. – М., 1981.
12. Нечаєва А. М. Шлюб. Родина. Закон – М., 1999
13. Ковальова Л.Е. Мікроклімат у родині. - М., 1999.
14. Конвенція ООН про права дитини (1991 р.)
15. Майдиков И.М. Основи соціології. - М., 1999.
16. Маленкова Л.И. Педагоги, батьки і діти. - М., 1999.
17. Мустаєва Ф.А. Оснвьі социальной педагогіки: Учебник. - М.: Академический проект, 2001. - 416 с.
18. Пальчевський С.С. Соціальна педагогіка: Навчальний посібник - К.: Кондор, 2005.-560 с.
19. Педагогіка / Під ред. А.М.Алексюка. – К: Вища школа, 1985.
20. Рождєственська М.В. "Будьте уважні до дітей" - К: Радяньска школа, 1999.
21. Розін В.М. Доля молодої родини. - М., 1999.
22. Смирнова Є. Родина нетипової дитини: Соціокультурні аспекти. Поволж. філ. Рос.навч.центру. Саратов: Вид. Сарат. ун-ту, 1999. - С. 58, 69, 70, 75.
23. Соціальна педагогіка: Підручник / За ред. Ф.Й. Капської. К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 256 с.
24. Соціальна робота в Україні: Навч. посіб. / І.Д. Звєрєва, О.В.Безпалько, СЯ. Марченко та ін.; За заг. Ред..: І.Д. Звєрєвої, Г.М. Лактіонової. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 256 с.
25. Соціальна робота: технологічний аспект: Навч. посіб. / За ред.. А.Й. Капської. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 352 с.
26. Соціальна педагогіка. Навчально-методичний посібник / За ред.. А.Й. Капської. - К.: ІЗМН, 1998. -
27. Сухомлинский В.А. "Лист до сина" – М: Освіта., 1987.
28. Хямяляйнен Ю. Воспитание родителей. – М., 1993. – С. 98-102.
29. Ушинський К.Д. “Рідне слово” (Книжка для навчаючих). – твори в 6-ти т., т.2., с.406.
30. Ушинський К.Д. Людина як предмет виховання. – зібр.творів. М, 1950, т.8.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.