22 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Огляд наукових статей на тему „Державне регулювання іноземного інвестування”№ роботи: 1231
розділ: Інвестиційна діяльність
тип: Реферат
об'єм: 6
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

На сучасному етапі розвитку світового господарства однією з найактуальніших проблем для країн з перехідною економікою та країн, що розвиваються, є залучення та ефективне використання іноземних інвестицій. Успішне вирішення цього завдання залежить насамперед від вдалої державної політики у сфері регулювання іноземного інвестування.
Все це і вплинуло на вибір теми дослідження, її актуальність і народно-господарське значення для економіки України.
Питання державного регулювання іноземної інвестиційної діяльності постійно перебувають у полі зору вчених економістів. Проблеми державного регулювання інвестиційної діяльності досліджуються у працях зарубіжних вчених, зокрема, у Г.Асхауера, Г.Бірмана, С.Брю, Д.Дарнінга, І.Кембелла, П.Ліндерта, Д.Мілера, П.Самуельсона, С.Фішера, Д.Хікса, Р.Холта, С.Шмідта та інших. ......
   
Список літератури

1. Закон України “Про інвестиційну діяльність” №1560 від 18.09.1991.
2. Закон України “Про інститути спільного інвестування (пайові та інвестиційні фонди)” №2299-III від 15.03.2001.
3. Закон України “Про ратифікацію Конвенції про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами” №1547-III від 16.03.2000.
4. Закон України “Про режим іноземного інвестування” № 93/96-ВР 19.03.1996.
5. Крилова В.В. Регіональні інтереси іноземних інвесторів // Моніторинг інвестиційної діяльності в Україні. – 2005. - №3. – с.36-43.
6. Зав’ялова О.В. Державне регулювання прямих іноземних інвестицій // Фінанси України. – 1997. - №4 – с.72-81.
7. Захарін С.В. Державне регулювання іноземного інвестування // Фінанси України. – 2002. - №1 – с.92-101.
8. Згривець Л.Ф. Регулювання діяльності іноземних інвесторів // Фінанси України. – 2002. - №12 – с.90-94.
9. Кузьмін О.Є., Князь С.В. Регулювання інвестиційної діяльності в Україні // Фінанси України. – 2006. - №3. – с.97-107.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.