19 . 09 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Реорганізація як специфічний напрям фінансової діяльності підприємства№ роботи: 1227
розділ: Фінанси
тип: Курсова робота
об'єм: 42
винагорода автору: 90 грн

Зміст:

ВСТУП.................3
РОЗДІ Л 1. Теоретичні аспекти реорганізації підприємства..............5
1 .1. Передумови реорганізації................. .5
1.2. Організаційно-економічний механізм реорганізації підприємств в Україні...................10
РОЗДІЛ 2. Аналіз фінансово-господарської ВАТ „Пригма-Прес”...........16
2. 1. Аналіз господарської діяльності підприємства.............16
2 .2. Аналіз фінансового стану підприємства..........20
РОЗД ІЛ 3. Шляхи проведення реорганізації ВАТ „Пригма-Прес”.............31
ВИСНОВКИ...................... 38
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.........40
ДОДАТКИ.... .......42
   
Список літератури

1. Азарова В. О., Рузакова О. В. Підходи до формалізації механізму оцінювання фінансового стану підприємства // Фінанси України. – 2006. - №12. - с. 121-125.
2. Бандурака О.М., Коробов Н. Л., Орлов П. І., Петрова К. Л. Фінансова діяльність підприємств: Підручник. - К.: Либідь, 1998. – 253 с.
3. Брігхем Е. Ф. Основи фінансового менеджменту. - К., 1997. 369 с.
4. Білик М. Д. Сутність і оцінка фінансового стану підприємства. // Фінанси України. – 2005. - №3. - с. 13-17.
5. Внукова Н. М., Зінченко Н. І. Формування системи кількісних показників оцінки фінансового стану підприємств. // Фінанси України. – 2006. - №12. - с. 112-116.
6. Д . Янок. Аудит фінансової звітності у вирішенні проблем підвищення якості інформації про фінансові результати діяльності підприємства. // Банківська справа. – 2006. - №1. - с. 21-29.
7. Долгоруков Ю. О. Редіна Н. І. Факторний аналіз фінансового стану підприємства // Фінанси України. – 2006. - №10. - с. 129-130.
8. Єрін, Д. Л. Статистичні аспекти оцінювання платоспроможності країни // Статистика України. – 2007. – №1. – С.27-30.
9. Журавльова, Ю. Ю. Сутність платоспроможності // Фінанси України. – 2007. – №1. – С.116-120.
10. Захарченко В. О. Систематизація методів оцінки фінансового стану підприємства. // Фінанси України. – 2005. - №1. - с. 137-142.
11. Іонін, Є. Розв'язання питань методологічного обгрунтування понять "платоспроможність" і "ліквідність" // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – №6. – С.30-42.
12. І. Лазаришина. Аналіз господарської діяльності // Все про бухгалтерський облік. – 2007. - №102. - с. 12-16.
13. Ковальська К. В. Фінансова стійкість акціонерного товариства як умова його економічного розвитку // Фінанси України. - 2004. - №2. - С. 101-104.
14. Кондратьев О. В., Оцінка фінансової стійкості підприємства та її показники // Фінанси України – 2006. – №11. – С. 44-52.
15. Н. Хрущ, Л. Приступа Аналіз та оцінка рівня прибутковості фінансових ресурсів підприємства // Економіст. - 2007. – №7. с. 28-31.
16. Ю. Авсеньтєв. Система оцінки фінансового стану емітента боргових зобов’язань // Банківська справа. – 2006. - №6. - с. 65-73.
17. Свиридова Н. В. Оценка финансового состояния организаций в условиях применения МФСО. // Финансы. – 2006. - №2. - с. 67-68.
18. Солотва, В. Аналіз ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості в системі управління підприємством // Вісник КНТЕУ (спецвипуск). – 2003. – №6. – С.199-206.
19. С. Ільченко, С., О. Низков, В. Хаустов. Математична модель фінансового стану підприємства на основі системи балансових рівнянь // Економіст. – 2006. - №1. - с. 38-40.
20. Хотомлянський О. Л., Знахуренко П. А. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства // Фінанси України. – 2007. - №1. - 2007 с. 111-114.
21. Фінансова звітність за 2007 рік. // Все про бухгалтерський облік. – 2007. - №106. - с. 6-25.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.