16 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Теорія споживчого вибору№ роботи: 1225
розділ: Мікроекономіка
тип: Контрольна робота
об'єм: 20
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..........3
1. Теорія споживчого вибору........................ .............................. .............................. ..4
2. Корисність та гранична корисність продукту, закон спадної корисності.................... .............................. .............................. .............................. .......7
3. Функція корисності та криві байдужості.................... .............................. ..........14
Висновок........ .............................. .............................. .............................. ...................19
Список використаної літератури.................... .............................. ............................20
   
Список літератури

1. Базилевич В., Лук”янов В.,Писаренко Н., Квіцинська Н. Мікроекономіка: опорний конспект лекцій. - К.: Четверта хвиля, 1998
2. Будаговська С. Мікроекономіка - К., 2001.
3. Гальперин. В. М. Микроэкономика. М. 1996
4. Гальчинський А.С., Єщенко П. С. Палкін Ю. І. Основи економічних знань: навчальний посібник. К., Вища школа, 1999 – 544с
5. Гребенников П.И., Леусский А.И., Тарасевич Л.С. Микроэкономика / Общ. ред. Л.С.Тарасевича.-СП..: Изд-во СПбУЭФ, 1996
6. Горошко М. Ф., Кулішов В. В.Мікроекономіка. Навчальний посібник. К., 2001.
7. Грешников Г. Микроэкономика. К., 1996.
8. Долан Э.Дж., Линдсей Д. Микроэкономика: Пер. с англ. В.Лукашевича и др. / Под общ. ред. Б.Лисовика, В.Лукашевича.-СПб., 1994.
9. Дробот І. О., Даниленко Н. Б., Стецюк П. І Мікроекономіка. К., 2002
10. Економічна теорія: Макро і мікроекономіка:Навч. посібник ( За ред. З.Г.Ватаманюка та С.М.Панчишина) – Київ, Видавничий дім “Альтернатива”, 2001- 606 с.
11. Задоя А.О. Мікроекономіка: Курс лекцій К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. — 176 с
12. Лесовицкий В. Н. Микроэкономика. К. 1997.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.