18 . 07 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Об’єкти та суб’єкти мікросистеми№ роботи: 1224
розділ: Мікроекономіка
тип: Реферат
об'єм: 15
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. .........3
1. Суб’єкти мікросистеми.................. .............................. .............................. .........4
2. Об’єкти відносин у мікросистемі.................. .............................. ..................8
3. Зміст системи економічних відносин...................... .............................. .11
Висновки................. .............................. .............................. .............................. ...14
Список використаних джерел........................ .............................. ......................15
   
Список літератури

1. Базилевич В., Лук”янов В.,Писаренко Н., Квіцинська Н. Мікроекономіка: опорний конспект лекцій. К.: Четверта хвиля, 1998
2. Будаговська С. Мікроекономіка К. 2001.
3. Гальперин. В. М. Микроэкономика. М. 1996
4. Гальчинський А.С., Єщенко П. С. Палкін Ю. І. Основи економічних знань: навчальний посібник. К., Вища школа, 1999 – 544с
5. Гребенников П.И., Леусский А.И., Тарасевич Л.С. Микроэкономика / Общ. ред. Л.С.Тарасевича.-СП..: Изд-во СПбУЭФ, 1996
6. Горошко М. Ф., Кулішов В. В.Мікроекономіка. Навчальний посібник.ю К. 2001.
7. Грешников Г. Микроэкономика. К. 1996.
8. Долан Э.Дж., Линдсей Д. Микроэкономика: Пер. с англ. В.Лукашевича и др. / Под общ. ред. Б.Лисовика, В.Лукашевича.-СПб., 1994.
9. Дробот І. О., Даниленко Н. Б., Стецюк П. І Мікроекономіка. К. 2002
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.