14 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Модель цінової дискримінації№ роботи: 1221
розділ: Мікроекономіка
тип: Контрольна робота
об'єм: 14
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Переваги і недоліки ринкового механізму та об’єктивні границі втручання держави в розвиток ринкової економіки. Найпростіша ринкова модель кругообігу доходів, ресурсів продукту та його роль.
2. Модель цінової дискримінації
Список використаної літератури
   
Список літератури

1. Будаговська С. Мікроекономіка К. 2001.
2. Гальперин. В. М. Микроэкономика. М. 1996
3. Горошко М. Ф., Кулішов В. В.Мікроекономіка. Навчальний посібник.ю К. 2001.
4. Дробот І. О., Даниленко Н. Б., Стецюк П. І Мікроекономіка. К. 2002
5. Задоя А.О. Мікроекономіка: Курс лекцій К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. — 176 с
6. Мікроекономіка /За ред.З.Ватаманюка, С.Панчишина.- Львів: Інтереко, 1998.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.