18 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Надлишок виробника та споживача№ роботи: 1220
розділ: Мікроекономіка
тип: Контрольна робота
об'єм: 15
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Надлишок виробника та споживача..................... .............................. ..................3
2. Взаємодія попиту та пропозиції. Зміни ринкової рівноваги та фактори часу.......................... .............................. .............................. .............................. ..........8
3. Задача........................ .............................. .............................. .............................. ...14
Фірми А і Б є монополістами на своїх ринках. Індекс Лернера для фірми А – 1/8, для фірми В – 1/5. Середні витрати фірм:
АСа=20+109Qа
АСв=52+69 Qв
Функція попиту на обох ринках однакова і дорівнює Qа=50-Р/2.
Яка з фірм отримає більший сукупний прибуток у довгостроковому періоді?

Список використаних джерел........................ .............................. ............................15
   
Список літератури

1. Мікроекономіка. За ред. Базилевича. К. 1997
2. Нуреев Р. М. Курс микроэкономики. М. 2003.
3. Піндайк Р., Рубінфельд Д. Мікроекономіка. К. 1992
4. Принципы микроэкономики. Под ред. Мэнкью Н. Г. М. 2001.
5. Семюелсон П., Нордгауз В. Мікроекономіка - К: Основи, 1998.- 676 с.
6. Хайман Д. Н. Современная микроэкономика: анализ и применение. М.: 1992.
7. Яковлева Е. В. Микроэкономика. М. 1996.
8. Ястремський О., Гриценко О. Основи мікроекономіки: Підручник. К.: 1998.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.