22 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Поточна дисконтова вартість та критерій чистої дисконтованої вартості№ роботи: 1218
розділ: Мікроекономіка
тип: Контрольна робота
об'єм: 10
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Завдання 22
Поточна дисконтова вартість та критерій чистої дисконтованої вартості
Завдання 44
Визначити загальний обсяг виробництва (Q), продуктивність праці (АРL), фондовіддачу (АРк), якщо відомо, що фірма використовує 3 умовних ресурси одиниці праці (L) і 6 умовних ресурсних одиниць капіталу (К). Еластичність обсягу виробництва від обсягу використання праці (а) дорівнює 0,6: еластичність обсягу виробництва від обсягу використання капіталу (β) – 0,4.
Функція Кобба-Дуглас:
(3)0,6=1.933
(3)0,4=1.552
(6)0,6=2,93
(6)0,4=2,048
Зав дання 54
В період t0 фірма-монополіст реалізувала обсяг продукції (Q)=52 тис. шт. За єдиною ціною 6 грн. за одиницю. Середні витрати (АТС) в точці їх мінімуму дорівнюють граничним (МС) – 4 грн
Необхідно визначити, чи існує можливість диверсифікації цін в періоді t1. Розглядається потенційна можливість сегментування ринку. Динаміка попиту на окремих частинах ринку А і В має суттєві відмінності.
Таблиця 1. Попит на сегментах ринку товару Z
Ціна товару (Рz) Кількість товару в сегменті А (Qа) Кількість товару в сегменті В (Qв)
10 5 0
9 10 2
8 15 4
7 20 8
6 25 16
5 32 32
4 35 64

Отже, диверсифікація цін є можливою.
Завдання 57
Фірма для виробництва продукції в обсязі 153,3 тис. одиниць (Q) використовувала 6 тис умовних одиниць праці (L) і 3 тис умовних одиниць капіталу (К), купуючи їх відповідно по ціні: РL=18 грн і Рк=36 грн. Власну продукцію фірма реалізовувала за ціною Р=2,5 грн.
Визначте:
1) чи є структура використання ресурсів оптимальною, якщо відомо, що співвідношення граничної продуктивності праці і граничної продуктивності капіталу становить 1/2.
2) Які показники валових витрат (ТС), валового доходу (ТR) і сукупного прибутку (Рr) мала фірма в поточному періоді.
   
Список літератури

1. Мікроекономіка. За ред. Базилевича. К. 1997
2. Нуреев Р. М. Курс микроэкономики. М. 2003.
3. Піндайк Р., Рубінфельд Д. Мікроекономіка. К. 1992
4. Принципы микроэкономики. Под ред. Мэнкью Н. Г. М. 2001.
5. Семюелсон П., Нордгауз В. Мікроекономіка - К: Основи, 1998.- 676 с.
6. Хайман Д. Н. Современная микроэкономика: анализ и применение. М.: 1992.
7. Яковлева Е. В. Микроэкономика. М. 1996.
8. Ястремський О., Грищенко О. Основи мікроекономіки: Підручник. К.: 1998.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.