19 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Двостороння монополія. Дискримінація на ринках робочої сили№ роботи: 1216
розділ: Мікроекономіка
тип: Контрольна робота
об'єм: 14
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Двостороння монополія. Дискримінація на ринках робочої сили.
2. Виробництво та фактори виробництва. Виробнича функція та її властивості.
3. Задача
Розрахувати середній (АРL) і граничний (МРL) продукти фірми, якщо відомі такі дані.

Кількість робітників
Продукт

Сукупний продукт, грн
АРL МРL
1 30
2 70
3 100
4 120
5 130
6 135
7 140
8 140


4. Позитивний та нормативний аналіз в мікроекономіці. Очікування та дійсність.
Список використаних джерел
   
Список літератури

Задоя А.О. Мікроекономіка: Курс лекцій К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. — 176 с
2. Ястремський О., Гриценко о. Основи мікроекономіки. Підручник. -К., Знання, 1998, 714с.
3. Кулішов В.В. Мікроекономіка: Основи теорії і практикум. навчальний посібник.-Львів, Магнолія плюс, 2004, 332с.
4. Гронтковська Г.Е., Косік А.Ф. Мікроекономіка. Навчальний посібник.-К.: ЦУЛ, 2004, 416с.
5. Гронтковська Г.Е., Косік А.Ф. Мікроекономіка. Практикум: Навчальний посібник.-К.: ЦУЛ, 2004, 404с.
6. Бабич Л.М., Гавриш В.П. Мікроекономіка. Методичні матеріали та плани семінарських занять для студентів спеціальності „Економіка і підприємництво”, ч.І, ІІ.-Хмельницький, 2004.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.