15 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Значення та місце ресурсів в мікроекономічному аналізі№ роботи: 1210
розділ: Мікроекономіка
тип: Контрольна робота
об'єм: 16
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ....3
1. Значення та місце ресурсів в мікроекономічному аналізі....................... ......4
2. Концепція обмеженості ресурсів...................... .............................. ..................7
3. Проблема економічного вибору........................ .............................. ................10
Висновки.. .............................. .............................. .............................. ....................15
Список використаних джерел........................ .............................. .................16
   
Список літератури

1. Базилевич В., Лук”янов В.,Писаренко Н., Квіцинська Н. Мікроекономіка: опорний конспект лекцій. К.: Четверта хвиля, 1998
2. Будаговська С. Мікроекономіка К. 2001.
3. Гальперин. В. М. Микроэкономика. М. 1996
4. Гальчинський А.С., Єщенко П. С. Палкін Ю. І. Основи економічних знань: навчальний посібник. К., Вища школа, 1999 – 544с
5. Гребенников П.И., Леусский А.И., Тарасевич Л.С. Микроэкономика / Общ. ред. Л.С.Тарасевича.-СП..: Изд-во СПбУЭФ, 1996
6. Горошко М. Ф., Кулішов В. В.Мікроекономіка. Навчальний посібник.ю К. 2001.
7. Грешников Г. Микроэкономика. К. 1996.
8. Долан Э.Дж., Линдсей Д. Микроэкономика: Пер. с англ. В.Лукашевича и др. / Под общ. ред. Б.Лисовика, В.Лукашевича.-СПб., 1994.
9. Дробот І. О., Даниленко Н. Б., Стецюк П. І Мікроекономіка. К. 2002
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.