18 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Монопольний попит, граничний і валовий дохід в умовах чистої монополії№ роботи: 1208
розділ: Мікроекономіка
тип: Контрольна робота
об'єм: 12
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Монопольний попит, граничний і валовий дохід в умовах чистої монополії..................... .............................. .............................. .............................. ...3
Задача 3.5........................... .............................. .............................. ...........................6
В таблиці наведені коефіцієнти цінової та перехресної еластичності попиту на продукти харчування вино та пиво. На основі наведених даних дайте відповідь на питання.


Товари Коефіцієнти
Цінової еластичності Перехресної еластичності в залежності від попиту на
Продукти харчування Вино Пиво

Продукти харчування 0,25 х 0,06 0,01
Вино 1,2 0,13 х 0,27
Пиво 0,85 0,07 0,41 х

а) дя яких товарів попит є еластичним, а для яких – ні?
б) який вплив має зміна цін продуктів харчування на споживання пива та вина?
Який можна зробити висновок щодо характеру зв’язку між продуктами харчування та іншими товарами, що подані в таблиці?

Задача 5.48.......................... .............................. .............................. ..........................8
П одано функцію загальних витрат в короткостроковому періоді.
Загальний обсяг виробництва, од. Постійні витрати Змінні витрати AFC AVC АТС FTC
0 10
1 12
2 16
3 22
4 30
5 40

Заповнити таблицю, побудувати криві TC, TFC, TVC, AFC, AVC, ATC, MC.

Задача 7.5........................... .............................. .............................. .........................10
В икористовуючи дані завдання 7.4, дайте відповіді на питання:
а) якщо в галузь входить 1000 підприємств і кожне з них має таку ж функцію витрат, то визначте обсяг ринкової пропозиції при ціні: 3 гр. од.; 7 гр. од.; 9 гр. од.
7.4. Вихідні дані

Кількість (од.) ТС (гр. од.)
0 10
1 12
2 16
3 22
4 30
5 40


б) якщо функція ринкового попиту має вигляд:

Ціна гр. од. 3 5 7 9
обсяг попиту (шт) 2700 200 1500 1000


Яка рівноважна ціна товару?

Список використаних джерел........................ .............................. ........................12
   
Список літератури

1. Мікроекономіка. За ред. Базилевича. К. 1997
2. Нуреев Р. М. Курс микроэкономики. М. 2003.
3. Піндайк Р., Рубінфельд Д. Мікроекономіка. К. 1992
4. Принципы микроэкономики. Под ред. Мэнкью Н. Г. М. 2001.
5. Семюелсон П., Нордгауз В. Мікроекономіка - К: Основи, 1998.- 676 с.
6. Хайман Д. Н. Современная микроэкономика: анализ и применение. М.: 1992.
7. Яковлева Е. В. Микроэкономика. М. 1996.
8. Ястремський О., Гриценко О. Основи мікроекономіки: Підручник. К.: 1998.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.