22 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Кейнсіанська модель макроекономічної рівноваги. «Кейнсіанський хрест»№ роботи: 1207
розділ: Макроекономіка
тип: Контрольна робота
об'єм: 13
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Кейнсіанська модель макроекономічної рівноваги. «Кейнсіанський хрест»……………………………………………………………… …………….3
2. Безробіття та макроекономічні показники……………………………………6
3. Поясність суть та причини виникнення парадоксу ощадливості……………....9
Задача 33………………………………………………………………………. …10
Функція споживання домогосподарств С=50+0,7У. Визначити обсяг заощаджень, якщо ставка оподаткування доходу дорівнює 25%, а загальний дохід домашніх господарств складає 500 ум. од.
Задача 73………………………………………………………………………. …10
Дано в 2000 р. ВНП дорівнював – 2000 грн, гранична схильність до споживання – 0,8. В 2002 р. інвестиції збільшились на 50 грн., а ціни зросли на 6%. Розрахувати приріст реального ВНП.
Задача 113……………………………………………………………………… ...11
Який рівень монетизації ВВП в Росії в 1995 р, якщо грошова маса Мz склала 97,8 трлн. руб, ВВП – 1659 трлн. руб.
Задача 153……………………………………………………………………. ..…11
У змішаній рівноважній економіці закритого типу маємо умови: ВНП дорівнює 2000 грн., автономні споживчі витрати – 100 грн, середня схильність до споживання – 0,7, чисті податки – 200 грн. Обчислити приватні заощадження.
Задача 183………………………………………………………………….. .……12
Дано умови в 2001 р. величина капіталу складала 100 тис. грн., число працюючих – 500 чол.; в 2003 р. – 150 тис. грн. та 530 чол. відповідно. Граничний продукт капіталу дорівнює 0,5; граничний продукт праці – 0,8; частка капіталу в продукті (а) складає – 0,45.
Визначити:
а) вплив капіталу на зміну ВНП
б) вплив праці на зміну ВНП
в) темпи приросту праці та капіталу
г) темп приросту виробленого продукту

Список використаної літератури……………………………………………….. 13
   
Список літератури

1. Основи економічної теорії / С.В. Мочерний, С.А. Єрохін, Л.О. Каніщенко та ін. За ред. С.В.Мочерного. - К.: ВЦ "Академія", 2001.
2. М. Бурда, Ч. Виплош Макроекономіка. Європейський контекст
К.: 1998
3. Бункина М.К., Семенов А.М., Семенов В.А. Макроэкономика. М., 2000.
4. Савченко А. Макроекономіка. К. 1995
5. Соболев В. Макроэкономика. Х. 1997.
6. Макроэкономика. Учебное пособие / за ред. Николаевой И.П. и др. – М.: 2000.
7. Макроэкономика / Под ред. Яковлевой Е.Б. – СПб.: Поиск, 1997
8. Мікроекономіка і Макроекономіка за ред. С. Будаговської
К.: Основи, 2001, с. 242
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.