26 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Об’єкти нарахування пенсійних внесків у солідарній системі.№ роботи: 1204
розділ: Пенсійна система
тип: Контрольна робота
об'єм: 27
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Об’єкти нарахування пенсійних внесків у солідарній системі. Проблема обкладання пенсійними внесками окремих видів виплат........................ ...........3
2. Порядок звернення за призначенням пенсії та оформленні документів. Характеристика документів для призначення (перерахунку пенсій)...............11
3. Характеристика розвитку НПЗ в Україні. Діяльність НПФ на фінансовому ринку України....................... .............................. .............................. .....................19
Списо к використаних джерел........................ .............................. ........................27
   
Список літератури

1. Закон України „Про недержавне пенсійне забезпечення” вiд 09.07.2003 № 1057-IV
2. Бахмач А. Недержавні пенсійні фонди: статистика, перспективи / А.Бахмач // Вісник Пенсійного фонду України. - 2008. -№9. - С. 14-15.
3. Васькович І.М. Добровільне накопичувальне пенсійне забезпечення / І.М. Васькович // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". Менедж. та підприємництво в Україні: етапи становлення і пробл. розв. - 2007. - №605. - С. 191-194.
4. Грушко В.І. Пенсійна система України: Навч. посіб. / В.І. Грушко, Н.В. Грушко, О.В. Бевзенко, О.В. Красота, С.М. Лаптєв. - К.: Кондор, 2006. - 334 с.
5. Інформація про стан і розвиток системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні у 2008 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua/732.html .
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.