21 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Інформація як головний предмет та продукт діяльності керівника№ роботи: 1202
розділ: Менеджмент
тип: Контрольна робота
об'єм: 15
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Інформація як головний предмет та продукт діяльності керівника..................... .............................. .............................. .............................. ...3
2. Документи як засіб закріплення інформації. Види документів та їх функції....................... .............................. .............................. .............................. .....7
3. Завдання...................... .............................. .............................. ............................11
Користуючись методом Д. Ейзенхауера, проведіть планування робочого часу менеджера підприємства (місце роботи). При виконанні завдання візьміть до уваги метод Д. Ейзенхауера включає п’ять стадій (складання завдань, оцінка тривалості поставлених задач, резервування часу, прийняття рішень з пріоритетів і передоручень, контроль). Запишіть усе, що повинен чи хоче зробити менеджер протягом наступного дня:
- завдання з тижневого (місячного) плану;
- невиконані напередодні завдання;
- справи, що додалися;
- терміни виконання справ;
- періодично виконанні завдання.
Складіть план дня, користуючись наведено формою:
Таблиця 3 – Формуляр „План дня”
Вид діяльності Назва справи Пріоритет Час Передоручення
1
2

У формулярі рекомендується використовувати скорочення, що відповідають виду діяльності.

4. Завдання...................... .............................. .............................. ............................13
Скласти довідку внутрішнього обігу
Скласти лист-запит до зовнішньоекономічного партнера підприємства
Список використаної літератури.................... .............................. ........................15
   
Список літератури

1. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. – Львів, 2001.
2. Веснин В.Р. Основы менеджмента: Учебник. - М.: «Тріада,ЛТД», 1997. – 384с.
3. Герчикова И.Н. Менеджмент. - М.: ЮНИТИ, 2003
4. Мескон М.Х., Альберт Н., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М.: 1998. - с. 373
5. Шегда А.В. Основы менеджмента: Учеб. пособие. – К.: Т-во ”Знання”, КОО, 1998. – 512с.
6. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. Підручник / За ред. Пушкаря. К.: 2002
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.