23 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Загальна характеристика підприємства ВАТ "Укрелектроапарат"№ роботи: 1200
розділ: Звіти з практики
тип: Курсова робота
об'єм: 61
винагорода автору: 60 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ......3
1. Загальна характеристика підприємства.................. .............................. ............5
2. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності.................... .13
2.1. Аналіз виробництва та реалізації продукції………………………………13
2.2. Аналіз використання трудових ресурсів...................... .............................. ..25
2.3. Аналіз ефективності використання основних фондів........................ .........34
3. Аналіз фінансового стану підприємства.................. .............................. .........42
3.1. Аналіз прибутку та рентабельності підприємства.................. ....................42
3.2. Аналіз показників ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості..................... .............................. .............................. .............................. ...47
3.3. Аналіз власного капіталу...................... .............................. ...........................51

3.4. Прогнозування імовірності банкрутства………………………………..…54
Висновки...................... .............................. .............................. .............................. 56
Список використаної літератури.................... .............................. ........................59
До датки......................... .............................. .............................. .............................. 61
   
Список літератури

1. Царенко О. М. Економічний аналіз діяльності підприємств.-К., 1998.
Економіка підприємства: Підручник. / За редекцією С. Ф Покропивного.-К., 2001.
2. Економіка виробничого підприємництва / За редакцією Й. М. Петровича.-Л., 1996.
3. экономика предприятия: Учебник для вузов / В. Я. Горфинкель и др.-М., 1996.
4. Экономика предприятия / Под ред. Волкова.-М., 1997.
5. Берзинь И. Э. Экономика фирмы.-М., 1997.
6. Богиня Н. Та ін. Основи ринкової економіки.-К., 1992.
7. Сергеев И. В. Экономика предприятия.-М., 1997.
8. Устенко О. Л. Экономика предприятия.-К., 1997.
9. Основи підприємницької діяльності / О. А. Підопригора та ін.-К., 1995.
10. Іванов Ю. В. та ін. Вступ до бізнесу.-К., 1995.
11. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. – М.: Финансы и статистика, 1998.
12. Житна И.П., Несреба А.М. Экономический анализ хозяйственной деятельности предприятий. М.: 1992 г.
13. Каракоз И.И. Экономический анализ работы предприятий и объединений. К.: Вища школа, 1998 г.
14. Мних В.Є., Ференц І.Д. Економічний аналіз. – Львів: Армія України, 2000. – 144 с.
15. Каракоз И.И., Самборский В.И. Теория экономического анализа. К.: Вища школа, 1999 г.
16. Королев М.Н., Фигурнов В.Г. Статистика и экономический анализ. М.:1990г.
17. Севрук М.А. Экономический анализ в условиях самостоятельности предприятий. М.: Финансы и статистика, 1995 г.
18. Бандурка А.М., Червяков И.И., Посылкина О.В. Финансово-экономический анализ: Учеб. – Харьков: Ун-т внутр. дел., 1999.
19. Бутинець Ф.Ф., Мних Є.В., Олійник О.В. Економічний аналіз. Практикум: Навч. посібник, - Житомир: ЖІТІ, 2000,
20. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. Навч. посібник. – К.: "Знання" КОО, 2000, - 378 с
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.