21 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Характеристика ТОВ „Ясен”№ роботи: 1198
розділ: Звіти з практики
тип: Контрольна робота
об'єм: 36
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ......3
1. Характеристика ТОВ „Ясен”........................ .............................. ........................5
2. Аналіз бізнес-плану ТОВ „Ясен”........................ .............................. ...............13
3. Вивчення і аналіз організаційної структури управління ТОВ „Ясен”.........17
4. Інноваційна діяльність ТОВ „Ясен”........................ .............................. ..........21
5. Аналіз робочого дня керівника на ТОВ „Ясен”........................ .....................23
6. Документообіг ТОВ „Ясен”........................ .............................. ........................25
7. Участь у засіданнях керівництва або зборах колективу, аналіз їх організації і ролі у прийнятті управлінських рішень ТОВ „Ясен”........................ ..............27
8. Види інформації. Рівень автоматизованої обробки інформації на ТОВ „Ясен”........................ .............................. .............................. .............................. ...29
9. Законодавчо-нормативна база „Ясен”........................ .............................. .......31
Висновки........... .............................. .............................. .............................. ...........32
Список використаних джерел........................ .............................. ........................34
До датки......................... .............................. .............................. .............................. 36
   
Список літератури

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003р., №436-4
2. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 № 435-IV
3. Закон України «Про господарські товариства» вiд 19.09.1991 № 1576-XII
4. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р., №996-18
5. Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997р., 168/97-ВР
6. Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995р., №108/95ВР
7. Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992р., №2694-12.
8. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 285 с.
9. Бандурка А.М., Червяков И.И., Посылкина О.В. Финансово-экономический анализ: Учеб. – Харьков: Ун-т внутр. дел., 1999.
10. Бутинець Ф.Ф., Мних Є.В., Олійник О.В. Економічний аналіз. Практикум: Навч. посібник, - Житомир: ЖІТІ, 2000, - 416 с.
11. Герчикова И. Маркетинг И международное коммерческое дело. -М. :Внешториздат, 1990.
12. Житна І.П., Нескреба А.М. Економічний аналіз господарської діяльності. - К., 1992.
13. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. посібник, - К.: Знання-Прес, 2000. – 207 с.
14. Івахненко В.М., Горбаток М.І., Льовочкін В.С. Економічний аналіз. – К.: КНЕУ, 1999. – 176 с.
15. Іващенко В.І., Болюх М.А. Економічний аналіз господарської діяльності. – К.: КНЕУ, 1999. – 204 с.
16. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. Навч. посібник. – К.: "Знання" КОО, 2000, - 378 с.
17. Мельничук Г.М. Анализ хозяйственной деятельности . - К., 1990.
18. Мних Є.В., Буряк П.Ю. Економічний аналіз на торгівельному підприємстві. – Львів: Світ, 1998. – 208 с.
19. Мних В.Є., Ференц І.Д. Економічний аналіз. – Львів: Армія України, 2000. – 144 с.
20. Русак Н.А., Русак В.А. Основы финансового анализа. - Минск. 1995.
21. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий. ИП "Экоперспектива". – Минск; Москва, 2000. – 688 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.