19 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Аналіз господарської діяльності ВАТ «Шепетівський завод культиваторів»№ роботи: 1194
розділ: Звіти з практики
тип: Курсова робота
об'єм: 24
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ......3
1. Теоретичні аспекти управління кризовим станом підприємства.................. .4
2. Аналіз господарської діяльності ВАТ «Шепетівський завод культиваторів»………………………………………… ………………………8
3. Аналіз фінансового стану ВАТ „Шепетівський завод культиваторів”........13
3.1. Аналіз показників ліквідності................... .............................. ......................13
3.2. Аналіз фінансової стійкості..................... .............................. ........................15
3. 3. Аналіз ділової активності.................... .............................. ............................17
3.4. Оцінка ймовірності банкрутсва.................... .............................. ...................20
Висновк и............................. .............................. .............................. .......................22
Літ ература....................... .............................. .............................. ...........................23
Додатки..................... .............................. .............................. .............................. ....24
   
Список літератури

1. Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від 14. 02. 1992 р. зі змінами та доповненнями.
2. Положення про порядок реструктуризації підприємств. // Галицькі контракти. Дебет-кредит.-2000.-№39.-с. 115 – 118.
3. Агапцов С.А., Мордвинцев А.И., Фомин П.А., Шаховская Л.С. Индикативное планирование как основа стратегического развития промышленного предприятия. Монография. М.: Высшая школа, 2002.
4. Айвазян З., Кириченко В. Антикризисное управление: принятие решений на краю пропасти. // Проблемы теории и практики управления. - 1999. - №4.
5. Алексеев Н.С. Управление предприятием в кризисной ситуации (опыт работы). // Проблемы теории и практики управления. - 1997. - №6.
6. Актуальні проблеми розвитку економіки України в перехідний період до ринку: Матеріали міжвузівської науково-практичної конф.: Ч. 2. - Тернопіль, 1996. - 112 с.
7. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий и объединений. / Под ред. В.И. Рыбина. М.: 1989 г.
8. Баринов В.А. Антикризисное управление: Учебное пособие.— М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2002
9. В. Берега, В. Заблоцький Антикризове управління. К.: 2002
10. Василенко В. О Антикризове управління підприємством: Навч. посіб. для студ. ВУЗів.- К.: ЦУЛ, 2003.- 504с інструментарій: Монографія. - К.: КНЕУ, 2001. - 580 с
11. Демченков В.С., Милета В.И. Системный анализ деятельности предприятия. М.: 1990 г
12. Економіка виробничого підприємництва / За редакцією Й. М. Петровича.-Л., 1996.
13. Економіка підприємства: Підручник. / За редекцією С. Ф Покропивного.-К., 2001.
14. Экономический анализ деятельности предприятий и объединений /Под ред. С. Б. Барнгольц и Г. М. Тация. М.: Финансы и статистика, 1981 г.
15. Житна И.П., Несреба А.М. Экономический анализ хозяйственной деятель- ности предприятий. М.: 1992 г.
16. Каракоз И.И. Экономический анализ работы предприятий и объединений. К.: Вища школа, 1982 г.
17. Каракоз И.И., Самборский В.И. Теория экономического анализа. К.: Вища школа, 1989 г.
18. Королев М.Н., Фигурнов В.Г. Статистика и экономический анализ. М.:1990г
19. Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємництвом: теоретико-методологічні засади К. 2002
20. Реструктуризация предприятий и компаний. / Под ред. И. И. Мазура. – М.: Высшая школа, 2000. – 587 с.
21. Севрук М.А. Экономический анализ в условиях самостоятельности предприятий. М.: Финансы и статистика, 1989 г.
22. Теория экономического анализа хозяйственной деятельности /Под ред. А. Д. Шеремета. М.: Прогресс, 1982.
23. Терещенко В. П. Санація підприємств.-К., 2001.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.