18 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Сутність та зміст звіту про власний капітал№ роботи: 1189
розділ: Фінанси
тип: Контрольна робота
об'єм: 14
винагорода автору: 60 грн

Зміст:

1. Сутність та зміст звіту про власний капітал.
2. Визначення економічної вартості підприємства (ЕВ).
Задача № 25
Ви святкуєте своє 50-річчя і плануєте працювати ще 10 років до виходу на пенсію. Після чого Ви бажаєте здійснити круїз, який обійдеться Вам у 25000грн. Яку суму Ви повинні сьогодні покласти в банк для того, щоб через 10 років мати 25000 грн.:
а) процент по вкладах 8%;
б) процент по вкладах 10%;
в) процент по вкладах 15% .

Задача № 77
В процесі вирішення питання про ліквідацію чи реорганізацію підприємства була визначена ліквідаційна вартість майна фірми, яка становить 1370 тис. грн. Очікуваний чистий грошовий потік першого року становить 760 тис.грн. з наступним щорічним приростом 16%. Враховуючи, що такий потік буде генеруватися підприємством на протязі 6 років, розрахуйте економічну вартість підприємства і зробіть висновок про доцільність його реорганізації. Ставка дисконту прогнозується на рівні 18%.
Література.
   
Список літератури

1. Балабанов И.Т. Сборник задач по финансовому менеджменту. - М.: Финансы и статистика, 1994.
2. Балабанов И.Т. Финансовый менеджмент. - М.: Финансы и статистика, 1994.
3. Качала М.В. Фінансова звітність підприємств та організацій за національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку: Начальний посібник. – Х.: «Рубікон», 2000.
4. Менеджмент організації: Підручник / За заг. Ре. Л.І.Федулової. – К.: Либідь, 2004.
5. Практикум по финансовому менеджменту: Учебно-деловые ситуации, задачи и решения / Под. ред. Стояновой Е.С. - М.:Перспектива, 1995.
6. Рясних Є.Г. Основи фінансового менеджменту.-Хмельницький.-ТОВ “Тріада-М”,2000.
7. Рясних Є.Г. Основи фінансового менеджменту. Начальний посібник. –К.: - Скарби, 2003.
8. Финансовый менеджмент../Авт. колл. под руководством
Стояновой Е.С. - М.: Перспектива, 1993.
9. Холт Р.Н. Основы финансового менеджмента. - М.: Дело, 1993.
10. А. Д. Шеремет, Р. С. Сейфулин. Методика финансового анализа. – М.: Инфра –М, 1995
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.