16 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Класифікація аудиторських послуг в залежності від історичних стадій розвитку та типу клієнтів№ роботи: 1185
розділ: Аудит
тип: Контрольна робота
об'єм: 16
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1.Класифікація аудиторських послуг в залежності від історичних стадій розвитку та типу клієнтів.
2.Аудит готової продукції.
3.Практичне завдання.
Таблиця 1 Вихідні дані для проведення аудиту

Підприємство За даними
бухгалтерського
облік у Встановлено при проведенні аудиту

дебет кредит дебет кредит
1 2 3 4 5
Районне хлібоприймальне підприємство 8983 - 8627 -
Нафтобаза №2 - 9541 - 9219
Ремонтно-технічне підприємство - - - 214
Маслосирбаза 1934 - 1279 -
Комбікормовий завод - 1529 - 1639
Підзвітні особи 1389 - 1432 1114
Примітка: Дані по графі „Встановлено" отримані в ході аудиту шляхом співставлений розрахунків з підприємствами. З часу останнього співставлений розрахунків пройшло більше року. Необхідно:
• встановити порушення, допущені робітниками бухгалтерії;
• визначити різницю в розрахунках по кожному дебітору й кредитору та по підприємству в цілому;
• зробити висновки для включення в акт аудиторського контролю.

Література
   
Список літератури

1. Аудит: Практическое пособие для подготовки аудиторов /Е.А. Петрик, А.Н. Кузьминский. А.Н. 1.Кужельный и др.; А. Н. Кужельный (ред.) - К.: Учетинформ, 1996. - 283с
2. Бычкова С.М. Аудиторская деятельность. Теория и практика: Учебник /С.М. Бычкова - СПб: Лань, 2000
3.Полисюк Г.Б. Аудит предприятия. Организация аудиторских проверок и комплексный анализ финансовых результатов деятельности предприятия: Учеб пособие /Г.Б. Полисюк, Ю.Д. Кузьмина, ПИ. Сухачева — М.: Экзамен, 2001.
4. Завгородний В.П. Бухгалтерский учет, контроль и аудит в системе управления предприятием. - К.; Ваклер, 1997. - 976с.
5. Артемьева Е.В., Савруков Н.Т. Основы аудита: Конспект лекций /Артемьева Е.В., Савруков Н.Т. - СПб: Политехника, 1999.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.